Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  Som en del av beredskapen ved utbrudd av smittsom sykdom er det nyttig å beregne risiko og effekten av forebyggende tiltak.

  Pågående

  Publisert

 2. Varicella-zoster virusinfeksjoner hos gravide i Norge

  Denne studien vil kartlegge seroprevalens av antistoff mot VZV blant gravide kvinner i Norge og utforske påliteligheten av selvrapportert gjennomgått VZV-infeksjon (positiv anamnese).

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Varicella-zoster virusinfeksjoner i Norge

  Formålet med prosjektet er å estimere forekomst av varicella og herpes zoster i den norske befolkningen ved hjelp av ulike registerdata.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Vektstabilisering blant barn og unge

  Denne systematiske oversikten skal identifi­sere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge som har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Vektutvikling hos barn og utvikling av spiseforstyrrelser

  Prosjektet ønsker å undersøke om vektutvikling i tidlig barndom representerer en risikofaktor for senere utviklingen av spiseforstyrrelser.

  Pågående

  Publisert

 6. Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere

  Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne?

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND)

  Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Work-related interventions for people on long-term sick leave

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Årsaker til bakteriell meningitt i Conakry, Guinea

  Bacterial meningitis is listed as one of the priorities of the current plans to reinforce surveillance of epidemic diseases in Guinea. This aim can be most satisfactorily met by having in place labora

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 10. Årsaker til demens ved Parkinsons sykdom

  Prosjektet vil se på årsaker til demens ved Parkinsons sykdom.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Årsaker til nyrekreft

  Prosjektet skal finne årsaker til nyrekreft ved å opprette en case-kontroll undersøkelse basert på en kobling mellom Den norske mor og barn undersøkelsen og Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Årsaker til og alvorlighetsgrad av bakteriell meningitt i Etiopia

  Aetiology data from laboratory-based surveillance of bacterial meningitis in Ethiopia both in epidemic and non-epidemic periods are desired for decision making on vaccine-preventable disease burden as

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 13. Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

  Resultatet av studien forventes å gi et mer fullstendig bilde av ulike faktorer i livets betydning for utvikling av fedme og hjerte- karsykdom, overlevelse og dødelighet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Årsaker til svangerskapskvalme

  Hensikten med dette prosjektet er å forstå årsakene til svangerskapskvalme.

  Pågående

  Publisert Oppdatert