Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Tobakk og rusmidler i mediene

  Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. TOPP-studien (prosjektbeskrivelse)

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres.

  Pågående

  Publisert

 5. Trafikkstøy og barns søvn og helse

  Formålet med studien er å få mer kunnskap om trafikkstøy og virkninger på barns søvn og helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for hjerte-karsykdom (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan støy på natten påvirker folks helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 8. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. TRANSFER rammeverk (prosjektbeskrivelse)

  Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger.

  Pågående

  Publisert

 10. Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved

  Hovedmålet med prosjektet Treatpath er å undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord, samt i oppfølgingen av etterlatte ved selvmord.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Trender i forekomst og dødelighet av akutt hjerteinfarkt i Norge

  The aim of the current study is to study national trends of AMI incidence and mortality in Norway during 2008–2019.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Tromsø Pain Study (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å kartlegge smertefølsomhet uavhengig av sykdom og dermed beskrive variasjonsbredden av smertefølsomhet i befolkningen.

  Pågående

  Publisert

 13. Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie

  Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi har mottatt forslag om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.

  Avsluttet

  Publisert

 15. Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

  Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Undersøkelse av muggsoppgifter i urin

  Prosjektet undersøker eksponering for muggsoppgifter ved ved å måle muggsoppgifter i urinen til den norske befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019

  Hovedformålet med denne undersøkelsen var og er å følge markedet med illegale substanser over tid.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Undervisning og støtte til kunnskapshåndtering (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal styrke kompetansen hos studenter og ansatte i helsetjenesten i kunnskapshåndtering.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. UngKul-studie (prosjektbeskrivelse)

  Gjennom UngKul-studien ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. UNGvekst i Norge

  Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert