Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. Det norske identitetsprosjektet, N-IP

  Hovedmål er å gjøre tilgjengelig et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk identitet og tilhørighet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Development of a rapid serological screening test for TB (TBRT project)

  Målet med dette prosjektet er å utvikle, evaluere og validere en rask, sensitiv og billig serologisk test for påvisning av TB sykdom som er egnet for bruk i utviklingsland.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 3. Diabetes og dødelighet

  Diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer i verden, og kjennetegnes ved at kroppens bukspyttkjertel ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin, som medfører et skadelig høyt blodsukkernivå.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Diabetes, osteoporose og brudd

  Både type 2 diabetes og osteoporose er hyppige diagnoser blant eldre og stiger med alderen. Type 2 diabetikere har ofte økt bentetthet (BT), men har likevel økt risiko for brudd.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

  For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser skal FHI gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

  Formålet er å studere tidstrender i diabetes.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. DIMJOB – Sosiale, demografiske og helserelaterte aspekter av teknologiindusert jobbtap

  Denne studien vil undersøke de sosiale, demografiske og helserelaterte aspektene av teknologiindusert jobbtap ved hjelp av norske befolkningsregistre.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Direkte og indirekte kostnader som følge av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne

  Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med det å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

  Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak til nasjonale samvalgsverktøy.

  Samvalgssenteret produserer samvalgsverktøy, utvikler e-læringskurs og koordinerer implementering av samvalg i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Dopingbruk utenfor organisert idrett

  Skaffelse av nasjonale tall for utbredelse gjennom surveyundersøkelser og undersøke mer inngående bruksmønster, motiver for bruk, omfang av bivirkninger, behandlingserfaring, osv. gjennom dybdeintervj

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 12. Drikkevannsstudien

  I hvilken grad bidrar drikkevann til sykdom? Det skal en landsdekkende spørreundersøkelse i befolkningen der vi kartlegge gastroenteritt og konsum av drikkevann gi oss flere svare på.

  Pågående

  Publisert

 13. Drikkevannsstudien

  Ved å se på vannkonsum, selvrapportert mage-tarmsykdom og vannkvalitet over tid vil vi få økt kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom drikkevann og sykdom.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Drugs and the Internet: exploring online drug related communities

  I dagens samfunn har den utbredte bruken og tilgangen til internett revolusjonert folks evne til å samle og dele helsemessig informasjon.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Dødelighet av hepatitt C i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å beskrive dødelighet av hepatitt C i Norge i perioden 1990-2017.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

  Målet med studien er å øke kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne forebygge slike dødsfall i fremtiden.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Educational inequalities in old age mortality over half a century in Norway

  We want to study whether educational differences in mortality have changed over time in an elderly population.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 18. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt

  Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å belyse om og hvordan tvang påvirker behandlingseffekten av antipsykotika hos personer diagnostisert med psykoselidelser.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt

  Folkehelseinstituttet skal oppsummere forskning om behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert