Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. The Autism Birth Cohort (ABC-studien)

  Autismestudien benytter data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) til å studere autisme hos barn og unge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Tidlig fødsel, infeksjoner og risiko for spontan prematur fødsel i MoBa

  Dette prosjektet vil kartlegge populasjonen av prematurt fødende mødre i Den norske mor og barn-undersøkelsen og tilrettelegge for fremtidige studier om mekanismene bak prematur fødsel.

  Avsluttet

  Publisert

 3. Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme

  Ved å vurdere barns bruk av blikk og gester i samhandling med andre kan en allerede mellom 12 og 24 måneder identifisere barn som sannsynlig utvikler en autismespekterforstyrrelse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa

  Prosjektet skal skaffe bedre kunnskap om hele kaskaden fra tuberkulosescreening til behandling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Tidlig stressorer og helseutfall (LifeCycle)

  Hovedmålet med LifeCycle er å beskrive og undersøke hvordan tidlige stressorer påvirker helseutfall.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Tilgang til og bruk av stønader og tjenester (UPTAKE)

  Prosjektet handler om tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser.

  Pågående

  Publisert

 7. Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

  Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Tinnitus og komorbiditet

  Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Tinnitus og kronisk smerte

  Formålet med denne studien er å undersøke komorbiditet og fellestrekk ved tinnitus og smerte i et generelt befolkningsutvalg av den yngre del av befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Tiårig prospektiv studie av narkotikamisbrukere rekruttert fra behandling (prosjektbeskrivelse)

  Hva skal til for at rusmisbrukere i behandling skal endre sine rusvaner? Hvordan kan endringene forklares?

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. To what extent is use of social media related to online prosocial behaviors among adolescents? A systematic review.

  Vi ønsker å undersøke evidensgrunnlaget for sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og online pro-sosial atferd blant ungdom. Dette vil bli gjort gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Tobakk og rusmidler i mediene

  Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. TOPP-studien (prosjektbeskrivelse)

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres.

  Pågående

  Publisert

 16. Trafikkstøy og barns søvn og helse

  Formålet med studien er å få mer kunnskap om trafikkstøy og virkninger på barns søvn og helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 18. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved

  Hovedmålet med prosjektet Treatpath er å undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord, samt i oppfølgingen av etterlatte ved selvmord.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Trender i forekomst og dødelighet av akutt hjerteinfarkt i Norge

  The aim of the current study is to study national trends of AMI incidence and mortality in Norway during 2008–2019.

  Pågående

  Publisert Oppdatert