Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. Sekvensering og genotyping av virus innsamlet i Nepal

  This study uses donated coded stool and respiratory samples to determine the prevalence and genotype of rotavirus, astrovirus and non-polio enterovirus in children in Nepal.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Selvreguleringsstrategier

  Prosjektet vil fokusere på motiver knyttet til egenverdien av selvregulering, et tema som hittil er lite utforsket.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera

  Prosjektet skal kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Seroprevalensstudie for kikhoste og andre vaksineforebyggbare sykdommer i Norge

  I denne seroepidemiologiske studien er hensikten å kartlegge immunstatus mot Bordetella pertussis (kikhoste) i den norske befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. SeroSelectTB

  The performance of a new triage test for active tuberculosis, SeroSelectTB, will be qualified in multi-centre randomised controlled trials at health-posts in South Africa, Tanzania and Ethiopia.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 )

  Formålet med dette prosjektet er todelt.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Sirkulerende mikro RNA som biomarkører for barneastma

  Vår forskning søker å kartlegge i hvilken grad maternell eksponering for pandemisk influensa leder til økt risiko for utvikling barneastma.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Sjelden diagnoser MoBa pilot studie

  Hovedformål med undersøkelsen er å kartlegge forekomst og forløp av sjeldne diagnoser (<1:10000) basert på Norsk pasientregister.

  Pågående

  Publisert

 9. Sjelden MoBa pilot

  Hovedformål med undersøkelsen er å kartlegge forekomst og forløp av sjeldne diagnoser (<1:10000) basert på Norsk pasientregister.

  Pågående

  Publisert

 10. Skadebilde i Norge

  Skadebilde i Norge. Trender, demografiske fordelinger og risikofaktorer for skader og ulykker.

  Pågående

  Publisert

 11. Skandinaviske studier av Covid-19 og graviditet

  The SCOPE project will provide new and essential information on COVID-19-related risks to pregnant women and their newborns.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Smertefølsomhet og kronisk smerte hos ungdom

  Kronisk smerte er et betydelig folkehelseproblem og den viktigste årsak til uførhet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Smittes mennesker med resistente bakterier fra kylling?

  ESBL-bakterier funnet hos friske og syke mennesker sammenlignes, for å finne mikrobiologiske indikasjoner på at det kan ha foregått smitte fra kylling til menneske av denne typen antibiotikaresistens.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 14. SMS mot e-post for rekruttere studenter til å delta i en spørreskjemaundersøkelse om covid-19: et randomisert forsøk

  Vi vil undersøke om SMS-invitasjoner fører til høyere responsrate enn å invitere via epost, i en spørreskjemaundersøkelse blant studenter ved universiteter og høgskoler.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Socioeconomic disparities in offer and uptake of antenatal care

  Studien vil undersøke om det foreligger sosiale klasseforskjeller i fosterdiagnostikk samt eventuelle årsaker til slike forskjeller.

  Avsluttet

  Publisert

 16. Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

  Pågående

  Publisert

 17. Sosial ulikhet i diabetes i Tromsundersøkelsen (1994-2016)

  Vi vil analysere sosioøkonomiske forskjeller i diabetesforekomst, behandling og helsetjenestebruk.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Sosial ulikhet og Covid-19

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Sosial ulikhet og helse. Utvikling over tid i Norge del 2

  Formålet er å undersøke betydning av inntekt, utdanning, sivilstatus, arbeidstilknytning og bosted for ulike sykdomsdiagnoser og dødsårsaker.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert