Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Siste rapporter, brosjyrer og andre publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Plakat

  Ta den av – ring

  Plakat med fokus på at helsepersonell må fjerne ringer når de er på jobb. Produsert i anledning Håndhygiendagen 5.mai. A3 format, nedlastbar for trykk og web.

 2. Plakat

  Ta den av – klokke

  Plakat med fokus på at helsepersonell må fjerne klokker når de er på jobb. Produsert i anledning Håndhygienedagen 5. mai. A3 format, nedlastbar for trykk og web.

 3. Plakat

  Klipp dem

  Plakat med fokus på at helsepersonell må ha korte negler. Produsert i anledning Håndhygienedagen 5.emai. Nedlastbar for trykk og web.

 4. Plakat

  Hånddesinfeksjon trinn for trinn

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2019, nedlastbar for trykk og web.

 5. Plakat

  Hånddesinfeksjon på 1-2-3

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2019, nedlastbar for trykk og web.

 6. Plakat

  Alle mann til pumpene – helsepersonell

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2019, nedlastbar for trykk og web.

 7. Plakat

  Alle mann til pumpene – publikum

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2019, nedlastbar for trykk og web.

 8. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2018

  Rapporten viser  tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2018.

 9. Diverse

  Hivsituasjonen i Norge per 31.12.2017

  I 2017 ble det meldt 213 hivsmittede i Norge mot 220 nye tilfeller i 2016. FHI overvåker hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til MSIS.

 10. Diverse

  Hivsituasjonen i Norge per 31.12.2018

  I 2018 ble det meldt 191 hivsmittede i Norge mot 213 tilfeller i 2017. FHI overvåker hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til MSIS.

 11. Systematisk litteratursøk med sortering

  Fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre

  Oppdraget var å finne forskningslitteratur om fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre.

 12. Forskningsoversikt

  Opplærings- og informasjonstiltak for barn og unge for å forebygge og avdekke vold, overgrep og krenkelser

  Dette er en kartlegging av studier som har undersøkt effekten av og erfaringer med opplærings- og informasjonstiltak for barn for å forebygge og avdekke vold, overgrep og krenkelser mot barn.

 13. Rapport

  Skjeggkre – Biologi og råd om bekjemping

  Denne veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring og beskriver kunnskapsstatus om skjeggkreet per 2019

 14. Rapport

  Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3)

  Denne kartleggingsundersøkelsen er utarbeidet av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

 15. Systematisk litteratursøk med sortering

  Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (PEM)

  Vi fikk i oppdrag av Norges ME-forening å kartlegge forskning på anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (Post-Exertional Malaise, PEM) ved kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

 16. Systematisk oversikt

  Når bør et perifert venekateter byttes? Cochrane: Kort oppsummert

  Det har trolig lite å si om man bytter perifert venekateter ved klinisk indikasjon eller gjør det rutinemessig, med tanke på sikkerhet. Det viser en Cochrane-oversikt.

 17. Systematisk litteratursøk med sortering

  Råd og anbefalinger for samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak

  Oppdraget var å kartlegge råd og normerende dokumenter om samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak for personer over 18 år med diverse plager, som er sykmeldte eller mottar arbeidsavklaringspenger.

 18. Rapport

  Skadebildet i Norge. Fordeling etter utvalgte temaområder

  Formålet med denne rapporten er å beskrive status for forekomst av skader i Norge, der ulykkes- og skadedata fordelt på sektornivå kommer tydelig frem.

 19. Rapport

  Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer. Betydningen av pedagogisk praksis i barnehagen og læringsmiljø i skolen

  Rapporten undersøker hvilke faktorer i barnehage- og skolemiljø som henger sammen med barns psykiske helse og skoleferdigheter når de er 8 år.

 20. Notat

  Undersøkelse om nøytrale snuspakninger - foreløpig resultat

  I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.