Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2027  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Ungdommers etterspørsel etter alkohol

  En empirisk analyse basert på intervjudata 1990-2004

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer

  Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Alkohol- og tobakksbruk blant ungdom: Hva betyr innvandrerbakgrunn?

  Resultater fra en helseundersøkelse blant 10 klassinger i Oslo 2000/2001.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Tobakksavgiften som helsepolitisk styringsinstrument

  Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst

  Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, konkluderer forskere som har sett på de beste studiene som finnes på området.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler

  En analyse av intervjuer foretatt 1993-2004.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevern

  Med et totalt fravær av kontrollerte studier kan vi slå fast at effekt og skadevirkninger ved bruk av tvangsmidler er ukjent.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Konvolutt for innsending av prøver

  For å lette arbeidet med innsending av prøver til Folkehelseinstituttet, bør denne universale prøvekonvolutten benyttes for alle prøver.

  Diverse

  Publisert Oppdatert

 9. Gode råd for god reise

  I brosjyren "Gode råd for god reise" finner du blant annet råd om vaksiner/forebyggende legemidler, tips til utsatte grupper og andre råd som er viktige både før, under og etter utenlandsreiser.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 10. Helseregistre redder liv

  Hvilken nytte har du av helseregistre? Hvorfor skal vi bruke penger på å registrere opplysninger om vår helse fra fødsel til død? Er helseregistre til for myndighetene, forskerne eller befolkningen?

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 11. Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken

  En analyse av sammenhengen mellom alkoholpolitikken og folkemeningen i perioden fra 1962 og fram til i dag

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Narkotikasituasjonen i kommunene

  Resultater fra årene 2002 og 2003

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Fakta om hepatitt A, B og C (brosjyre)

  Fakta om hepatitt A, B og C omhandler symptomer, smittemåte, smitteforebyggende tiltak, behandling og oppfølging. Brosjyren finnes på 19 forskjellige språk.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 14. Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere

 15. Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering - hva vet vi i dag?

 16. Blågrønnalger (brosjyre)

  Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Kontakt kan medføre hudirritasjoner og forgiftning.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 17. Evaluering av alkoholkampanjen “Alvorlig talt”

  Denne rapporten presenterer evalueringen av alkoholkampanjen ”Alvorlig talt” som ble gjennomført sommeren og høsten 2004 av Sosial- og Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Røykevaner, holdninger til innføringen av røykfrie serveringssteder og opplevelse av håndhevingsproblemer i serveringsbransjen

  En prospektiv panelundersøkelse

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Evaluering og videreføring av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens 2000-2004

  Folkehelseinstituttet har opprettet en komité for forebygging og bekjemping av antibiotikaresistens. Komitén vil ta et særlig ansvar for å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Anbefalinger for bruk av konjugert pneumokokkvaksine i Norge (Rapport 2005:1)

  Konjugert pneumokokkvaksine er en relativt ny vaksine med effekt i forhold til alvorlig infeksjons-sykdom hos små barn. Anbefalingene for bruk av vaksinen varierer foreløpig fra land til land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert