Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2027  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø

  Den fjerde ministerkonferansen om miljø og helse ble avholdt i Budapest juni 2004 med "Våre barns framtid" som hovedtema.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

  Rapporten oppdaterer tall for dødsfall og tapte leveår som kan tilskrives røyking i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Kroppshår på operasjonsbordet?

  Det er vanleg å fjerne kroppshår før ein operasjon for å minske risikoen for infeksjon. Men det viser seg at risikoen for infeksjon er den same.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge

  Konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel og etterlevelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Ingen enkle løsninger

  Evaluering av Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer

  Andre delrapport om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Ikke mer effektivt å føre tilsyn med medisinering av tuberkulosepasienter

  Forskning gir ikke støtte for bruk av DOT for å sikre at tuberkulosepasienter tar medisinene sine, sammenliknet med å la dem ta tablettene på egen hånd.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Liten eller ingen effekt av immunoterapi mot gjentatte spontanaborter

  Immunoterapi viser liten eller ingen effekt for å redusere risikoen for gjentatte spontanaborter.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid

  Hensikten med rapporten har vært å trekke fram noen av de viktigste områdene med vekt på vitenskaplig dokumentasjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. En evaluering av tobakkskampanjen ”Hver eneste sigarett skader deg”

  En kampanje som brukte frykt som virkemiddel.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser

  Sammenfall og sammenhenger: en litteraturstudie.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Referanseprising kan gi mer rasjonell bruk av legemidler

  Referanseprising av legemidler kan gi lavere legemiddelutgifter, uten at dette nødvendigvis går utover pasienters helse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Effektiv hjelp mot snorking med pustestans

  Bruk av nesemaske om natta kan redusere trøtthetsfølelsen om dagen hos mennesker som lider av obstruktivt søvnapnesyndrom.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Kan piller lindre posttraumatisk stress?

  Legemiddelbehandling kan hjelpe mot posttraumatisk stress. Dette viser en publisert systematisk oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Biokjemoterapi gir ikke positiv effekt ved behandling av føflekkreft med spredning

  Forskning gir ikke støtte for bruk av biokjemoterapi som behandling for føflekkreft med spredning. Dette er konklusjonen i en ny systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene

  SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Frykt for å bli feit av p-piller og p-plaster støttes ikke av forskning

  Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom vektøkning og bruk av vanlige p-piller (kombinasjonspiller) eller p-plaster. Dette viser en systematisk oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Når fostervannet går: Mindre risikabelt å sette i gang fødselen enn å vente

  For gravide kvinner som er mer enn 37 uker på vei, ser det ut til at det å sette i gang fødselen etter at vannet har gått er bedre enn å vente på at fødselen setter i gang av seg selv.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Barns helse i Norden/Children`s health in the Nordic Countries

  Nasjonalt folkehelseinstitutt ønsker med denne rapporten å rette søkelyset mot barns helse. Det er flere grunner til at barns helse er viktig. Barn er en sårbar gruppe i samfunnet, og har ofte liten innflytelse i samfunnsdebatten. Barn er derfor prisgitt sine omgivelser og oppvekstmiljø. Vi vet også at helse i barnealder er av betydning for helse i voksenalder, og en god start i livet er viktig. Rapporten er en statusrapport om barns helse i Norge og de andre nordiske land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Igangsetting av fødselen kan minske faren for dødsfall hos nyfødte

  Igangsetting av fødsel etter 41 fullgåtte uker hos kvinner med lav risiko for komplikasjoner kan redusere risikoen for dødsfall hos nyfødte.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert