Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1897  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Ikke mer effektivt å føre tilsyn med medisinering av tuberkulosepasienter

  Forskning gir ikke støtte for bruk av DOT for å sikre at tuberkulosepasienter tar medisinene sine, sammenliknet med å la dem ta tablettene på egen hånd.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Liten eller ingen effekt av immunoterapi mot gjentatte spontanaborter

  Immunoterapi viser liten eller ingen effekt for å redusere risikoen for gjentatte spontanaborter.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid

  Hensikten med rapporten har vært å trekke fram noen av de viktigste områdene med vekt på vitenskaplig dokumentasjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. En evaluering av tobakkskampanjen ”Hver eneste sigarett skader deg”

  En kampanje som brukte frykt som virkemiddel.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser

  Sammenfall og sammenhenger: en litteraturstudie.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Referanseprising kan gi mer rasjonell bruk av legemidler

  Referanseprising av legemidler kan gi lavere legemiddelutgifter, uten at dette nødvendigvis går utover pasienters helse.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Effektiv hjelp mot snorking med pustestans

  Bruk av nesemaske om natta kan redusere trøtthetsfølelsen om dagen hos mennesker som lider av obstruktivt søvnapnesyndrom.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Kan piller lindre posttraumatisk stress?

  Legemiddelbehandling kan hjelpe mot posttraumatisk stress. Dette viser en publisert systematisk oversikt.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 9. Biokjemoterapi gir ikke positiv effekt ved behandling av føflekkreft med spredning

  Forskning gir ikke støtte for bruk av biokjemoterapi som behandling for føflekkreft med spredning. Dette er konklusjonen i en ny systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene

  SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Frykt for å bli feit av p-piller og p-plaster støttes ikke av forskning

  Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom vektøkning og bruk av vanlige p-piller (kombinasjonspiller) eller p-plaster. Dette viser en systematisk oversikt.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Når fostervannet går: Mindre risikabelt å sette i gang fødselen enn å vente

  For gravide kvinner som er mer enn 37 uker på vei, ser det ut til at det å sette i gang fødselen etter at vannet har gått er bedre enn å vente på at fødselen setter i gang av seg selv.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Barns helse i Norden/Children`s health in the Nordic Countries

  Nasjonalt folkehelseinstitutt ønsker med denne rapporten å rette søkelyset mot barns helse. Det er flere grunner til at barns helse er viktig. Barn er en sårbar gruppe i samfunnet, og har ofte liten innflytelse i samfunnsdebatten. Barn er derfor prisgitt sine omgivelser og oppvekstmiljø. Vi vet også at helse i barnealder er av betydning for helse i voksenalder, og en god start i livet er viktig. Rapporten er en statusrapport om barns helse i Norge og de andre nordiske land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Igangsetting av fødselen kan minske faren for dødsfall hos nyfødte

  Igangsetting av fødsel etter 41 fullgåtte uker hos kvinner med lav risiko for komplikasjoner kan redusere risikoen for dødsfall hos nyfødte.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Ungdommers etterspørsel etter alkohol

  En empirisk analyse basert på intervjudata 1990-2004

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer

  Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Alkohol- og tobakksbruk blant ungdom: Hva betyr innvandrerbakgrunn?

  Resultater fra en helseundersøkelse blant 10 klassinger i Oslo 2000/2001.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Tobakksavgiften som helsepolitisk styringsinstrument

  Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst

  Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, konkluderer forskere som har sett på de beste studiene som finnes på området.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 20. Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler

  En analyse av intervjuer foretatt 1993-2004.

  Rapport

  Publisert Oppdatert