Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  Majoritet og minoritet

  Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen

 2. Brosjyre

  Flått (brosjyre)

  Brosjyren informerer blant annet om sykdommer relatert til flåttbitt, hvordan man fjerner flått og hvordan man kan unngå å bli bitt. Den inngår i samme serie som brosjyren Hodelus.

 3. Rapport

  Det norske drikkemønsteret

  Forfatteren har gjennomført en omfattende studie av det norske drikkemønsteret og har avdekket endringer knyttet til blant annet klasse, alder, generasjoner og kjønn.

 4. Rapport

  Grunnlaget for allmennhetens oppfatning om risiko ved sigarettrøyking i 1950- og -60 årene i Norge

  Erklæringer til Norges Høyesterett i forbindelse med søksmål fra skadelidt om erstatning fra tobakksprodusent. Antologi med bidrag fra flere fagfolk.

 5. Forskningsoversikt

  Å påby bruk av sykkelhjelm gir færre hjerneskader hos barn

  Å påby bruk av sykkelhjelm hos barn gir færre hjerneskader, mens virkningen av påbud blant voksne ikke er kjent.

 6. Rapport

  Kalkulerende kjeltringer eller offer for omstendighetene?

  Rapporten viser resultatene av en kvalitativ studie av heroinomsetningens utvikling og aktører.

 7. Rapport

  Inngifte i Norge. Omfang og medisinske konsekvenser (Rapport 2007:2)

  Rapporten er skrevet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

 8. Rapport

  Sosial ulikhet i helse. En faktarapport

  Denne faktarapporten gir en oversikt over sosial ulikhet i helse og risikofaktorer for sykdom i Norge i dag, og presenterer hovedtrekk i utviklingen de siste 30 år.

 9. Rapport

  Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring (Rapport 2006:6)

  Rapporten "Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring" er basert på dybdeintervjuer med foreldre som har voksne barn med schizofreni.

 10. Rapport

  Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket?

  Rapport om utviklingen i pris og forbruk av tobakk i Norge mellom 1985 og 2005.

 11. Veileder

  Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15)

  Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996.

 12. Statistikk

  Landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere 2007

  Trykt katalog ment som et tilbud til brukere uten internettilgang

 13. Rapport

  "Vi tar det vi har": Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse (2006:2)

  Hvor ofte erfarer helsepersonell behov for språklig assistanse, hva gjør de i slike situasjoner, samt hvilke erfaringer og holdninger har de til det å bruke tolk?

 14. Forskningsoversikt

  PET – diagnostisk og klinisk nytteverdi

  Publikasjonen viser resultatene av en utredning av klinisk og diagnostisk nytteverdi av PET for bruk innen kreftområdet.

 15. Rapport

  En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap

  En kvasieksperimentell undersøkelse.

 16. Statistikk

  Omfang av sprøytemisbruk i Norge

  Beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004.

 17. Rapport

  Skal det være noe mer før vi stenger?

  Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim.

 18. Forskningsoversikt

  Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpne

  Ergoterapeutisk behandling kan hjelpe mennesker som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fra en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på området.

 19. Forskningsoversikt

  Medikamentell behandling av opiatavhengighet

  Hovedproblemstillingen for denne kunnskapsoppsummeringen var å vurdere effekter av henholdsvis metadon, buprenorfin og naltrekson.

 20. Rapport

  Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring (Rapport 2006:5)

  Rapporten ”Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring” er basert på dybdeintervjuer med 17 foreldre som har voksne barn med bipolar affektiv lidelse.