Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1927  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne. En systematisk kunnskapsoppsummering.

  Denne rapporten har vurdert klinisk nytte ved bruk av koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne. En delrapport II tar for seg helseøkonomiske forhold.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten

  Målet med dette prosjektet har vært å innhente og systematisere kunnskap fra andre lands forskning og erfaring knyttet til utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Kvalitetsindikatorer basert på data fra medisinske kvalitetsregistre

  Vi har gjennomført en modellbasert utredning av om nye gyldige og pålitelige nasjonale kvalitetsindikatorer kan utvikles med data fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Samhandling om pasienter med alvorlige psykiske problemer i allmennpraksis

  Rapporten er en kunnskapsoppsummering om effekter av samhandlingstiltak for pasienter med alvorlig og kronisk psykisk lidelse som behandles i allmennpraksis.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 5. Kostnadseffektanalyse av koklea-implantat hos voksne

  Vi har gjennomført en kostnadseffektanalyse av koklea-implantat (KI) i ett øre hos tilnærmet døve og helt døve voksne pasienter.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 6. Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) - rapport 2007

  Nasjonalt folkehelseinstitutt nedsatte i januar 2006 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere bruken av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

  Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapen man har om effekt av tobakksreklame og oppstilling av tobakksvarer i butikken.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Kostholdsråd kan trolig gi litt lavere blodtrykk og kolesterolnivå

  Blodtrykket og kolesterolnivået hos friske personer kan trolig senkes noe gjennom kostholdsveiledning.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

  Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder

  Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. International Certificate of Vaccination or Prophylaxis [Internasjonalt vaksinasjonssertifikat - WHO]

  Internasjonalt vaksinasjonssertifikat, også kjent som gult vaksinasjonskort. Dokumentasjon av vaksiner eller profylakse i tråd med IHR 2005, inkludert vaksinering eller revaksinering mot gulfeber.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 13. Gentester for brystkreft og eggstokkreft

  Rapporten tar for seg tester for å påvise feil i BRCA-genene som forårsaker brystkreft og eggstokkreft.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Viktig å oppmuntre til å vaske hender for å forebygge diaré

  Barnehager kan redusere tilfeller av diaré med ca. 30 prosent hos barna ved å oppmuntre barna og de voksne til å vaske hendene før de spiser og etter at de har vært på toalettet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Tranebær kan forebygge urinveisinfeksjoner

  Tranebær (juice eller kapsler) kan muligens forebygge urinveisinfeksjoner hos kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006

  SIRUS har kartlagt narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 17. Voldsutsatt ungdom i Norge (Rapport 2007:8)

  Forekomsten av vold og seksuelle overgrep blant 10. klassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finmark varierer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Egenandel på legemidler kan lede til at pasienter kutter ned på ønsket bruk

  Stadig økende utgifter forbundet med legemidler er en stor utfordring for mange helsesystemer.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Evidence-Informed Health Policy: Using Research to Make Health Systems Healthier

  Dette prosjektet er bestilt av Verdens helseorganisasjons rådgivende komité for helseforskning (WHO Advisory Committee on Health Research).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. HPV RNA-test for livmorhalskreft

  Livmorhalskreft rammer årlig ca. 300 kvinner i Norge og er den nest vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert