Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1899  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

  Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder

  Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. International Certificate of Vaccination or Prophylaxis [Internasjonalt vaksinasjonssertifikat - WHO]

  Internasjonalt vaksinasjonssertifikat, også kjent som gult vaksinasjonskort. Dokumentasjon av vaksiner eller profylakse i tråd med IHR 2005, inkludert vaksinering eller revaksinering mot gulfeber.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 4. Gentester for brystkreft og eggstokkreft

  Rapporten tar for seg tester for å påvise feil i BRCA-genene som forårsaker brystkreft og eggstokkreft.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 5. Viktig å oppmuntre til å vaske hender for å forebygge diaré

  Barnehager kan redusere tilfeller av diaré med ca. 30 prosent hos barna ved å oppmuntre barna og de voksne til å vaske hendene før de spiser og etter at de har vært på toalettet.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 6. Tranebær kan forebygge urinveisinfeksjoner

  Tranebær (juice eller kapsler) kan muligens forebygge urinveisinfeksjoner hos kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006

  SIRUS har kartlagt narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 8. Voldsutsatt ungdom i Norge (Rapport 2007:8)

  Forekomsten av vold og seksuelle overgrep blant 10. klassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finmark varierer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Egenandel på legemidler kan lede til at pasienter kutter ned på ønsket bruk

  Stadig økende utgifter forbundet med legemidler er en stor utfordring for mange helsesystemer.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Evidence-Informed Health Policy: Using Research to Make Health Systems Healthier

  Dette prosjektet er bestilt av Verdens helseorganisasjons rådgivende komité for helseforskning (WHO Advisory Committee on Health Research).

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 11. HPV RNA-test for livmorhalskreft

  Livmorhalskreft rammer årlig ca. 300 kvinner i Norge og er den nest vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinst

  Kvinner som regelmessig undersøker brystene sine selv har muligens ikke mindre sjanse for å dø av brystkreft enn de som ikke gjør det.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Probiotika for behandling av aktiv Crohns sykdom

  Vi vet ikke om probiotika er effektivt i behandling av aktiv Crohns sykdom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Operasjon kan redusere symptomene hos pasienter med karpaltunnelsyndrom

  Operasjon ser ut til å redusere symptomene mer effektivt enn ikke-operativbehandling for pasienter med karpaltunnelsyndrom.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Studenter og rusmidler

  Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol og andre rusmidler, røyking og pengespill.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år

  Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk blant unge voksne mellom 21 og 30 år.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 17. Strategimøte 2006: Virusinfeksjoner ved immunsvikt

  Rapporten oppsummerer anbefalingene og gir et sammendrag av forelesninger fra 2006-møtet i Referansegruppen for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Regionprosjektet – Nyttig forebygging?

  Rapporten er en evaluering av Regionprosjektet, et statlig styrt, lokalt basert forebyggingsprosjekt som ble initiert av Bondevik II-regjeringen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

  Tidlig identifisering av mødre med symptomer på nedstemthet og depresjon kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler har vist seg å ha positiv effekt.

  Bok

  Publisert Oppdatert

 20. Ungdomsundersøkelsen 2007

  Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968–2007.

  Rapport

  Publisert Oppdatert