Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Statistikk

  Landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere 2007

  Trykt katalog ment som et tilbud til brukere uten internettilgang

 2. Rapport

  "Vi tar det vi har": Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse (2006:2)

  Hvor ofte erfarer helsepersonell behov for språklig assistanse, hva gjør de i slike situasjoner, samt hvilke erfaringer og holdninger har de til det å bruke tolk?

 3. Forskningsoversikt

  PET – diagnostisk og klinisk nytteverdi

  Publikasjonen viser resultatene av en utredning av klinisk og diagnostisk nytteverdi av PET for bruk innen kreftområdet.

 4. Rapport

  En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap

  En kvasieksperimentell undersøkelse.

 5. Statistikk

  Omfang av sprøytemisbruk i Norge

  Beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004.

 6. Rapport

  Skal det være noe mer før vi stenger?

  Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim.

 7. Forskningsoversikt

  Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpne

  Ergoterapeutisk behandling kan hjelpe mennesker som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fra en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på området.

 8. Forskningsoversikt

  Medikamentell behandling av opiatavhengighet

  Hovedproblemstillingen for denne kunnskapsoppsummeringen var å vurdere effekter av henholdsvis metadon, buprenorfin og naltrekson.

 9. Rapport

  Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring (Rapport 2006:5)

  Rapporten ”Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring” er basert på dybdeintervjuer med 17 foreldre som har voksne barn med bipolar affektiv lidelse.

 10. Rapport

  Evaluering av tobakkskampanjen «Røyken tar pusten fra deg»

  Kampanjen ble gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet rett over nyttår 2006. SIRUS har evaluert kampanjen.

 11. Rapport

  The introduction of smoke-free hospitality venues in Norway

  Impact on revenues, frequency of patronage, satisfaction and compliance.

 12. Rapport

  Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø

  Den fjerde ministerkonferansen om miljø og helse ble avholdt i Budapest juni 2004 med "Våre barns framtid" som hovedtema.

 13. Rapport

  Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø

  Den fjerde ministerkonferansen om miljø og helse i Europa ble avholdt i Budapest i juni 2004 med "Våre barns framtid" som hovedtema. Som ledd i den norske oppfølgningen av ministerkonferansen skal de

 14. Rapport

  Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

  Rapporten oppdaterer tall for dødsfall og tapte leveår som kan tilskrives røyking i Norge.

 15. Forskningsoversikt

  Kroppshår på operasjonsbordet?

  Det er vanleg å fjerne kroppshår før ein operasjon for å minske risikoen for infeksjon. Men det viser seg at risikoen for infeksjon er den same.

 16. Rapport

  Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge

  Konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel og etterlevelse.

 17. Rapport

  Ingen enkle løsninger

  Evaluering av Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum

 18. Rapport

  Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer

  Andre delrapport om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

 19. Forskningsoversikt

  Ikke mer effektivt å føre tilsyn med medisinering av tuberkulosepasienter

  Forskning gir ikke støtte for bruk av DOT for å sikre at tuberkulosepasienter tar medisinene sine, sammenliknet med å la dem ta tablettene på egen hånd.

 20. Forskningsoversikt

  Liten eller ingen effekt av immunoterapi mot gjentatte spontanaborter

  Immunoterapi viser liten eller ingen effekt for å redusere risikoen for gjentatte spontanaborter.