Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapen man har om effekt av tobakksreklame og oppstilling av tobakksvarer i butikken.

 2. Rapport

  Studenter og rusmidler

  Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol og andre rusmidler, røyking og pengespill.

 3. Rapport

  Regionprosjektet – Nyttig forebygging?

  Rapporten er en evaluering av Regionprosjektet, et statlig styrt, lokalt basert forebyggingsprosjekt som ble initiert av Bondevik II-regjeringen.

 4. Statistikk

  Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006

  Rapporten presenterer utviklingen i tobakksbruk i Norge mellom 1973 og 2006. Den omhandler røyking, passiv røyking og bruk av snus.

 5. Rapport

  Med arbeidslivet som arena – om kunnskaps- og utviklingsbehov i arbeidslivsrelatert rusmiddelforskning

  Forfatteren har laget en oversikt over kunnskaps- og utviklingsbehov i arbeidslivsrelatert rusmiddelforskning der det er størst behov for oppdatert kunnskap.

 6. Rapport

  Metoderapport for Skoleundersøkelsene 2004, 2005 og 2006 i tilknytning til SIRUS’ evaluering av Regionprosjektet

  Rapporten gir en beskrivelse av forarbeidet til og gjennomføringen av skoleundersøkelsene.

 7. Rapport

  Majoritet og minoritet

  Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen

 8. Rapport

  Det norske drikkemønsteret

  Forfatteren har gjennomført en omfattende studie av det norske drikkemønsteret og har avdekket endringer knyttet til blant annet klasse, alder, generasjoner og kjønn.

 9. Rapport

  Grunnlaget for allmennhetens oppfatning om risiko ved sigarettrøyking i 1950- og -60 årene i Norge

  Erklæringer til Norges Høyesterett i forbindelse med søksmål fra skadelidt om erstatning fra tobakksprodusent. Antologi med bidrag fra flere fagfolk.

 10. Rapport

  Kalkulerende kjeltringer eller offer for omstendighetene?

  Rapporten viser resultatene av en kvalitativ studie av heroinomsetningens utvikling og aktører.

 11. Rapport

  En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap

  En kvasieksperimentell undersøkelse.

 12. Statistikk

  Omfang av sprøytemisbruk i Norge

  Beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004.

 13. Rapport

  Evaluering av tobakkskampanjen «Røyken tar pusten fra deg»

  Kampanjen ble gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet rett over nyttår 2006. SIRUS har evaluert kampanjen.

 14. Rapport

  Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge

  Konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel og etterlevelse.

 15. Rapport

  Ingen enkle løsninger

  Evaluering av Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum

 16. Rapport

  Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer

  Andre delrapport om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

 17. Rapport

  En evaluering av tobakkskampanjen ”Hver eneste sigarett skader deg”

  En kampanje som brukte frykt som virkemiddel.

 18. Rapport

  Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser

  Sammenfall og sammenhenger: en litteraturstudie.

 19. Rapport

  Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene

  SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003.

 20. Rapport

  Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer

  Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.