Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1911  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Dødelighet 30 dager etter innleggelse som kvalitetsindikator for norske sykehus – metodeutvikling og evaluering

  Rapporten viser frem og vurderer den metodiske utviklingen frem til en foreslått modell for beregning av 30D og påpekning av visse mangler som bør rettes for at modellen skal kunne brukes.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng?

  Hensikten med denne rapporten var å vurdere tilgjengelig forskning på samsoving og bruk av smokk og hvilke effekter det har på amming og risiko for krybbedød.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Virkninger av snusbruk

  Rapporten sammenfatter den vitenskapelige epidemiologiske dokumentasjonen om helseeffekter og avhengighet ved bruk av snus, samt den funksjon snus har ved oppstart og opphør av røyking.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 4. Utredning av offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helse

  Det finnes lite forskning som kan belyse hvorfor brukere benytter seg av nettbaserte helseinformasjonstjenester, men det er klart at brukere ønsker slike tjenester.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 5. Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger

  Formålet med rapporten er å kartlegge effekten av behandling ved akutte og livstruende blødninger.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 6. Lindring av smerter hos kreftpasienter

  Rapporten oppsummer effekter av ulike behandlingsmetoder for lindring av smerter hos pasienter med uhelbredelig kreft, begrenset til medikamenter og strålebehandling.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 7. Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

  Formålet med rapporten er å kartlegge metoder/instrumenter som kan brukes ved helsestasjonen for en systematisk avdekking av barn i alderen 0-6 år med høy risiko for utviklingsavvik.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 8. Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

  To metodevurderinger, en fra Nederland og en fra Canada, samt retningslinjer publisert av "The Philadelphia Panel" er lagt til grunn for rapporten.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 9. Androgene-anabole steroider (AAS) og vold

  Rapporten har innhentet de viktigste forskningsresultatene som berører spørsmålet om en eventuell sammenheng mellom misbruk av anabole steroider/testosteron (AAS) og økt risiko for aggresjon og vold.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Kostnader og nytte ved å erstatte trombolyse med PCI ved akutt hjerteinfarkt

  I denne rapporten belyses forventede leveårsgevinster og ressursmessige konsekvenser av de to "rene" strategiene for behandling av hjerteinfarkt: trombolyse alene mot PCI alene.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer

  Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Del 1 Screening og diagnoseinstrumenter

  Denne rapporten oppsummerer forskning om nøyaktighet av screening- og diagnoseverktøy for ruslidelser og psykiske lidelser.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning

  Denne kartleggingen gir et deskriptivt innblikk i hva som finnes av forskning på området helseeffekter av arkitektur og design, og ble bestilt av Norsk Form høsten 2006.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Målstyringsverktøy i sykehus

  Gir målstyringskort og EFQM bedre strategier, bedre ledelse eller bedre kvalitet i sykehus?

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne

  Vi har foretatt en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet i direkte sammenliknende studier av SSRI og andre nyere antidepressive legemidler.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Trening kan gi redusert tretthet hos kreftpasienter

  Trening, både under og etter behandling, kan redusere fatigue (kronisk tretthet) hos kreftpasienter.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 17. Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

  Rapporten vurderer kunnskapsgrunnlaget for utvalgte problemstillinger vedrørende isolering av pasienter med smittsomme

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft.

  Rapporten er første del av et oppdrag med fokus på effekt og bivirkninger av virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 19. The effect of early intervention programmes for families at risk, on the psychiatric outcomes of small children aged 3 and under

  Hvordan påvirker tidlige hjelpetiltak den psykiske helsen til sped- og småbarn (0 til 3 år) i risikofamilier?

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 20. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

  Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert