Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1927  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Koordinering av psykososialt arbeid - Erfaringer og resultater fra Asker kommune, Bærum kommune og Asker- og Bærumklinikken, Allklinikk for psykisk helsevern

  Om innføring av koordinering av psykososialt arbeid (KPA).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Koordinering av psykososialt arbeid - Erfaringer og resultater fra Sinsen DPS og bydelene Helsfyr–Sinsen, Bjerke og Grefsen-Kjelsås

  Rapport fra et prosjekt for å bedre oppfølgingen av brukere med psykiske lidelser og sammensatte tjenestebehov.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Koordinert hjelp for barn og unge – Rapport fra prosjekt i Skien og Porsgrunn

  Utprøving av en modell som kan bidra til at barn og unge med sammensatte problemer og deres pårørende skal få et individuelt tilpasset og koordinert tjenestetilbud.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Videreutvikling av spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant inneliggende somatiske pasienter - Dokumentasjonsrapport

  Dette er en rapport om videreutvikling av et spørreskjema som benyttes i en nasjonal undersøkelse blant inneliggende somatiske pasienter.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger – resultater fra nasjonal undersøkelse

  Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende ved de 20 somatiske barneavdelingene i Norge gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten høsten 2005.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge.

  Rapporten viser resultater av en pasienterfaringsundersøkelse ved somatiske poliklinikker og dagavdelinger i Helse Øst, Helse Sør og Helse Midt-Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Pasienterfaringer ved Feiringklinikken

  Rapporten viser resultater av en  undersøkelse om hvordan pasienter ved Feiringklinikken opplevde sykehusoppholdet.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Hovedresultater

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse ved alle poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse om fastlegenes vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Måling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgang

 11. Brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern - Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 2005

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant utskrevne brukere fra alle døgnenheter for voksne innen psykisk helsevern i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Identifisering av personer med behov for psykiatrisk hjelp blant asylsøkere

  Sosial- og helsedirektoratet bad i 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten å utrede et prøveprosjekt for systematisk identifisering av asylsøkere med behov for psykiatrisk hjelp.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapport

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus tegner et bilde av barns hverdag og helsetilstand. Datamaterialet sier oss mye om hvordan barna har det, og hvordan de selv opplever sin tilværelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Kan tiltak i skolen og lokalsamfunn påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønt?

  Det er et mål å øke inntaket av frukt og grønnsaker i den norske befolkningen. En målgruppe er barn og unge. Dette er en nasjonal satsing, og flere tiltak retter seg mot skolen.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Forebygging av restenose i hjertets kransårer

  Rapporten vurderer kunnskapsgrunnlaget for intrakoronar brakyterapi og medikamentavgivende stenter.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa

  Rapporten er en metodevurdering på effekt av oseltamivir (TamifluR) ved profylakse og behandling av influensa.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 17. Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødsel

  Rapporten oppsummerer forskning om effekten av ulike tiltak for å forebygge og/eller behandle depressive symptomer, depresjon og angst hos kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige

  Totaldødeligheten er høyere i Norge enn i Sverige. Slik har det vært de siste 30 årene. Totalt dreier det seg om ca 2000 flere dødsfall i året, og forskjellen er størst for menn.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Dødelighet 30 dager etter innleggelse som kvalitetsindikator for norske sykehus – metodeutvikling og evaluering

  Rapporten viser frem og vurderer den metodiske utviklingen frem til en foreslått modell for beregning av 30D og påpekning av visse mangler som bør rettes for at modellen skal kunne brukes.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng?

  Hensikten med denne rapporten var å vurdere tilgjengelig forskning på samsoving og bruk av smokk og hvilke effekter det har på amming og risiko for krybbedød.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert