Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1897  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapport

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus tegner et bilde av barns hverdag og helsetilstand. Datamaterialet sier oss mye om hvordan barna har det, og hvordan de selv opplever sin tilværelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Kan tiltak i skolen og lokalsamfunn påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønt?

  Det er et mål å øke inntaket av frukt og grønnsaker i den norske befolkningen. En målgruppe er barn og unge. Dette er en nasjonal satsing, og flere tiltak retter seg mot skolen.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Forebygging av restenose i hjertets kransårer

  Rapporten vurderer kunnskapsgrunnlaget for intrakoronar brakyterapi og medikamentavgivende stenter.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 4. Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa

  Rapporten er en metodevurdering på effekt av oseltamivir (TamifluR) ved profylakse og behandling av influensa.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 5. Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødsel

  Rapporten oppsummerer forskning om effekten av ulike tiltak for å forebygge og/eller behandle depressive symptomer, depresjon og angst hos kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 6. Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige

  Totaldødeligheten er høyere i Norge enn i Sverige. Slik har det vært de siste 30 årene. Totalt dreier det seg om ca 2000 flere dødsfall i året, og forskjellen er størst for menn.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Dødelighet 30 dager etter innleggelse som kvalitetsindikator for norske sykehus – metodeutvikling og evaluering

  Rapporten viser frem og vurderer den metodiske utviklingen frem til en foreslått modell for beregning av 30D og påpekning av visse mangler som bør rettes for at modellen skal kunne brukes.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng?

  Hensikten med denne rapporten var å vurdere tilgjengelig forskning på samsoving og bruk av smokk og hvilke effekter det har på amming og risiko for krybbedød.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 9. Virkninger av snusbruk

  Rapporten sammenfatter den vitenskapelige epidemiologiske dokumentasjonen om helseeffekter og avhengighet ved bruk av snus, samt den funksjon snus har ved oppstart og opphør av røyking.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Utredning av offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helse

  Det finnes lite forskning som kan belyse hvorfor brukere benytter seg av nettbaserte helseinformasjonstjenester, men det er klart at brukere ønsker slike tjenester.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger

  Formålet med rapporten er å kartlegge effekten av behandling ved akutte og livstruende blødninger.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 12. Lindring av smerter hos kreftpasienter

  Rapporten oppsummer effekter av ulike behandlingsmetoder for lindring av smerter hos pasienter med uhelbredelig kreft, begrenset til medikamenter og strålebehandling.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 13. Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

  Formålet med rapporten er å kartlegge metoder/instrumenter som kan brukes ved helsestasjonen for en systematisk avdekking av barn i alderen 0-6 år med høy risiko for utviklingsavvik.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 14. Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

  To metodevurderinger, en fra Nederland og en fra Canada, samt retningslinjer publisert av "The Philadelphia Panel" er lagt til grunn for rapporten.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 15. Androgene-anabole steroider (AAS) og vold

  Rapporten har innhentet de viktigste forskningsresultatene som berører spørsmålet om en eventuell sammenheng mellom misbruk av anabole steroider/testosteron (AAS) og økt risiko for aggresjon og vold.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Kostnader og nytte ved å erstatte trombolyse med PCI ved akutt hjerteinfarkt

  I denne rapporten belyses forventede leveårsgevinster og ressursmessige konsekvenser av de to "rene" strategiene for behandling av hjerteinfarkt: trombolyse alene mot PCI alene.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 17. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer

  Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Del 1 Screening og diagnoseinstrumenter

  Denne rapporten oppsummerer forskning om nøyaktighet av screening- og diagnoseverktøy for ruslidelser og psykiske lidelser.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 19. Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning

  Denne kartleggingen gir et deskriptivt innblikk i hva som finnes av forskning på området helseeffekter av arkitektur og design, og ble bestilt av Norsk Form høsten 2006.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 20. Målstyringsverktøy i sykehus

  Gir målstyringskort og EFQM bedre strategier, bedre ledelse eller bedre kvalitet i sykehus?

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert