Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1929  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversikt

  Forskningsgrunnlaget for å vurdere effekten av behandlingslinjer er ufullstendig. En oversikt over dokumentasjonen, innen rammen av Cochrane-samarbeidet, er ventet i juli 2008.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 2. Nasjonale kvalitetsindikatorer basert på mål for dødelighet

  Kvalitetsindikatoren total dødelighet uansett årsak innen 30 dager etter sykehusinnleggelse, kan produseres fra og med årsskiftet 2008–2009.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 3. Natalizumab ved multippel sklerose: Vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer

  En vurdering av tre eksisterende helseøkonomiske evalueringer av natalizumab hos pasienter med MS.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 4. Måling av pårørendes erfaringer ved barns innleggelse i sykehus: Spørreskjema og metode (Arbeidsnotat)

  Hovedformålet med dette notatet er å foreslå spørreskjema for å måle erfaringer til pårørende når barna deres er innlagt i somatiske sykehus.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Nasjonale pasienterfaringsundersøkelser. Kartlegging av dagens situasjon og utviklingsmuligheter framover (Arbeidsnotat)

  Arbeidsgruppen foreslår en plan for nasjonale undersøkelser, som innebærer at tre pasientgrupper undersøkes fast med treårige intervaller.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Pasienterfaringer med helsetjenesten blant diabetikere. En gjennomgang av tilgjengelige måleinstrument (Arbeidsnotat)

  Dette arbeidsnotatet er del av et forprosjekt for å kartlegge muligheten for å utvikle instrumenter og gjennomføre pasienterfaringsundersøkelser blant kronikergrupper/rehabilitering.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Psykisk helsearbeid i kommunene - kartlegging av eksisterende kvalitetsindikatorer (Hasteoppdrag)

  Gjennomgang av nasjonale og internasjonale kilder og litteratur for å identifisere hva som finnes av kvalitetsindikatorer for psykisk helsearbeid på kommunenivå.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Foresattes erfaringer med tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg

  I føringene for de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene understrekes det at de skal gjennomføres i hele landet, være sammenliknbare på tvers av regionene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus: Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006

  Som ledd i arbeidet med å utvikle et spørreskjema til en nasjonal undersøkelse, har vi prøvd spørreskjemaet på en mindre gruppe pasienter ved Akershus universitetssykehus.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer

  Vi har oppsummert publiserte norske og internasjonale studier av kostnadseffektiviteten av cetuximab i kombinasjon med irinotecan som tredjelinjebehandling av kreft i tykktarm/endetarm.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer

  Vi søkte etter systematiske oversikter og nyere enkeltstudier om denne problemstillingen.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Koordinering av psykososialt arbeid – Erfaringer og resultater fra Nedre Romerike

  Rapport fra et prosjekt om bedre oppfølging av brukere med psykisk funksjonshemning og langvarige og sammensatte hjelpebehov.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Koordinert hjelp til palliative kreftpasienter og deres pårørende

  Rapport fra et prosjekt for å bedre oppfølging og koordinering for pasienter som får palliativ behandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Prosessforbedring i Hurdal kommune - Pleie- og omsorgsetaten

  Et læringsnettverk i prosessforbedring i samarbeid med Stiftelsen GRUK.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Prosessforbedring ved Blefjell sykehus HF

  Dette prosjektet har hatt som mål å lære ledere og medarbeidere fra ulike profesjoner å bruke prosessforbedring for å forbedre kvaliteten på tjenestene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Prosjekt Helhetlig rusbehandling - Læringsnettverk i prosessforbedring

  Folloklinikkens rustiltak gjennomførte fra juni 2003 til juni 2004 et prosjekt for å bedre kvaliteten på sine tjenester.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. ”Planen skal være god for meg” - koordinering av psykososialt arbeid

  Koordinering av psykososialt arbeid: Eksempel på en kvalitetsstrategi for individuell oppfølging på tvers av tjenester.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern

  En analyse av i hvilken grad ambulante team kan være egnet i arbeidet med rusmisbrukere i kommunene, både som verktøy og modell for organisering av tjenestene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Kontinuerlig forbedring av pasientprosesser i legevaktordning og den akuttmedisinske kjede. Delrapport2, fase 2

  Rapport om å prøve ut prosessforbedring i den akuttmedisinske kjeden med utgangspunkt i legevaktordninger.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Koordinering av psykososialt arbeid - Erfaringer og resultater fra Jessheimklinikken og 5 tilhørende kommuner

  Rapporten gjennomgår erfaringer og resultater fra Jessheimklinikken og de fem tilhørende kommunene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert