Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1897  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern

  En analyse av i hvilken grad ambulante team kan være egnet i arbeidet med rusmisbrukere i kommunene, både som verktøy og modell for organisering av tjenestene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Koordinering av psykososialt arbeid - Erfaringer og resultater fra 8 kommuner og lokalpsykiatrien i Indre Østfold

  Rapport om erfaringene fra et prosjekt for å bedre oppfølgingen av brukere med psykiske funksjonshemninger og langvarige og sammensatte hjelpebehov.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Koordinering av psykososialt arbeid - Erfaringer og resultater fra Asker kommune, Bærum kommune og Asker- og Bærumklinikken, Allklinikk for psykisk helsevern

  Om innføring av koordinering av psykososialt arbeid (KPA).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Koordinering av psykososialt arbeid - Erfaringer og resultater fra Sinsen DPS og bydelene Helsfyr–Sinsen, Bjerke og Grefsen-Kjelsås

  Rapport fra et prosjekt for å bedre oppfølgingen av brukere med psykiske lidelser og sammensatte tjenestebehov.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Koordinert hjelp for barn og unge – Rapport fra prosjekt i Skien og Porsgrunn

  Utprøving av en modell som kan bidra til at barn og unge med sammensatte problemer og deres pårørende skal få et individuelt tilpasset og koordinert tjenestetilbud.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Videreutvikling av spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant inneliggende somatiske pasienter - Dokumentasjonsrapport

  Dette er en rapport om videreutvikling av et spørreskjema som benyttes i en nasjonal undersøkelse blant inneliggende somatiske pasienter.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge – Institusjonsvise resultater

 8. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger – Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse

  Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende ved de 20 somatiske barneavdelingene i Norge gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten høsten 2005.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Hovedrapport

  Rapporten viser resultater av en pasienterfaringsundersøkelse ved somatiske poliklinikker og dagavdelinger i Helse Øst, Helse Sør og Helse Midt-Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Pasienterfaringer ved Feiringklinikken

  Rapporten viser resultater av en  undersøkelse om hvordan pasienter ved Feiringklinikken opplevde sykehusoppholdet.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot blant pasienter i psykisk helsevern

  Rapporten viser resultater av en undersøkelse blant pasienter i psykisk helsevern innen Helse Vest.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Metodedokumentasjon

  Rapporten beskriver innsamlingsmetoden, utvalget og innsamlingsprosessen i poliklinikkundersøkelsen ved somatiske sykehus i Helse Øst, Sør og Midt-Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Hovedresultater

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse ved alle poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser institusjonsvise resultater av en undersøkelse om hvordan polikliniske pasienter i de tre helseregionene opplevde konsultasjonen/dagbehandlingen.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse om fastlegenes vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Måling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgang

 17. Brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern - Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 2005

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant utskrevne brukere fra alle døgnenheter for voksne innen psykisk helsevern i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Metodedokumentasjon

  Rapporten viser resultatene av en undersøkelse av fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Metodedokumentasjon for nasjonal undersøkelse i 2006

  Rapporten viser metoden som er benyttet ved en undesøkelse om pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Identifisering av personer med behov for psykiatrisk hjelp blant asylsøkere

  Sosial- og helsedirektoratet bad i 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten å utrede et prøveprosjekt for systematisk identifisering av asylsøkere med behov for psykiatrisk hjelp.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert