Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1935  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Samhandling mellom første og andrelinje helsetjenester

 2. Robotassistert kirurgi ved prostatakreft

  Om dokumentasjonen for robotassisterte kikkholsteknikkar ved operasjon av prostatakreft.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 3. Bruk av nanoteknologi for diagnostikk og behandling av kreft

  En kort oversikt over bruk av nanoteknologi for diagnostikk og behandling av kreft.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødtperioden

  Publikasjonen viser resultatene av en vurdering av nyere dokumentasjon for tiltak som kan redusere infeksjoner med gruppe B-streptokokker (GBS) hos spedbarn.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Antiretroviral drugs, genotoxicity, and adverse effects

  Om hvilke konsekvenser eksponering for antiretrovirale legemidler (ARVs) i mors liv kan få.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformer

  Vurdering av innhentet og tilsendt dokumentasjon som gjelder effekten av manuelle behandlingsformer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Vurdering av forskjeller i effekt mellom ulike annengenerasjons antihistaminer

  Antihistaminer er en gruppe legemidler som benyttes til symptomlindrende behandling av allergisk rhinitt og urtikaria. Forekomsten ser ut til å øke.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 8. Påvirker skolemåltider barns helse og kognitive fungering?

  Hva sier forskningen om effekten av et skolemåltid? Hvordan påvirker det barnas helse?

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Kan skoleprogram påvirke kunnskap om psykisk helse hos ungdom?

  I notatet oppsummeres kunnskap om virkningen av skoleprogrammer som skal fremme kunnskap om og holdninger til psykisk helse blant ungdom i alderen 13-20 år.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Modeller for å organisere legetjenesten ved sykehjem

  Dette hasteoppdraget er utført i 2005 på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet for å kartlegge legetjenester ved sykehjem og utarbeide kriterier for en minstenorm for legedekning.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Fødeavdelinger, fødestuer, pasientvolum og behandlingskvalitet

  Dette dilemmaet er tydelig innen fødselsomsorgen, som dekker fra ukompliserte fødsler til kompliserte fødsler med akutte behov for høyspesialisert og intensiv behandling av livstruende tilstander.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Tiltak for å inkludere sosialhjelpsmottakere i arbeidsmarkedet

  Denne systematiske litteraturgjennomgangen konkluderer at i amerikanske effektstudier kom flere fra tiltaksgruppen i arbeid enn fra kontrollgruppen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Hva er effekten av pc- og internettbaserte tiltak mot angst og depresjon?

  En kort oppsummering av en systematisk oversikt om bruk av pc- og internettbasert former for kognitiv atferdsterapi (CCBT) for grupper med lette og moderate former for angst og depresjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Skadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelser

  Hensikten med dette notatet var å gi en kort oppsummering av systematiske oversikter om skadevirkninger ved elektrokonvulsiv behandling (ECT) for mennesker med stemningslidelser.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. HPV DNA-test for livmorhalskreft

  Vi belyser HPV DNA-testers diagnostiske egenskaper sammenliknet med cytologi til å diagnostisere forstadier til livmorhalskreft.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Sosiodemografiske forskjeller i bruk og adgang til helsetjeneste i Norge – en kunnskapsoppsummering

  Sosiodemografiske forskjeller i helse i Norge er godt beskrevet som økte helseproblemer hos de svakeste sosialgruppene både hos barn, unge og voksne.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 17. Supporting evidence-informed decisions about healthcare systems in low and middle-income countries

  The Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) group is one of 50 review groups within The Cochrane Collaboration.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversikt

  Forskningsgrunnlaget for å vurdere effekten av behandlingslinjer er ufullstendig. En oversikt over dokumentasjonen, innen rammen av Cochrane-samarbeidet, er ventet i juli 2008.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Nasjonale kvalitetsindikatorer basert på mål for dødelighet

  Kvalitetsindikatoren total dødelighet uansett årsak innen 30 dager etter sykehusinnleggelse, kan produseres fra og med årsskiftet 2008–2009.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Natalizumab ved multippel sklerose: Vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer

  En vurdering av tre eksisterende helseøkonomiske evalueringer av natalizumab hos pasienter med MS.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert