Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Mohammed Umaer Naseer

Seniorforsker, Ph.D. (Cell & Molecular Biology)

Smitte fra mat, vann og dyr

Bilde av Mohammed Umaer Naseer

Kontakt

Telefon: 21 07 63 88

Mobil: 975 38 835

Send e-post

Besøksadresse

Lovisenberggata 8, 0456 Oslo

Vis i kart

Fagområder

Etablering og utvikling av molekylær epidemiologiske metoder for påvising av enteropatogene bakterer til oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne infeksjoner.

Faglig bakgrunn

Jeg har en Philosophiae Doctor (PhD) grad i medisinsk mikrobiologi fra Universitetet i Tromsø (2009) som er bygget på en mastergrad i teknologi (molekylær bioteknologi) fra samme universitet i 2005. I løpet av min doktorgrad jobbet jeg med molekylærepidemiologiske analyser av antibiotikaresistens, med fokus på spredning av ekstendert spektrum betalaktamaser (ESBLs), plasmid-mediert AmpC og karbapenemaser. I mitt postdoc fokuserte jeg på identifisering av virulensfaktorer, kartlegging av mutasjonspotensialer og mekanismer for resistensoverføring (plasmid biologi) ved hjelp av helgenom-sekvenseringsverktøy. Siden 2013 har jeg arbeidet ved Folkehelseinstituttet, nå ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr. I 2016 fullførte jeg "European Centre for Disease Prevention and Control" (ECDC) sitt toårige opplæringsprogram i folkehelsemikrobiologi (EUPHEM).