Hopp til innhold
Seksjon

Luft og støy

Seksjon for luft og støy driv forsking og rådgiving på områda inneklima, utandørs luftforureining og støy.

Seksjona deltek i beredskapsarbeid. I tillegg driv seksjona rådgivning på tobakk. Seksjona bistår med rådgiving om moglege helseeffektar i beredskapssituasjonar der det finst utslipp til luft. Vi forskar på inneklima, uteluftforureining, støy og grøne område, og dessutan nanopartikler.

Seksjona bistår diverse departement og direktorat, samt kommunar, kommuneleger og fylkesmenn med råd på sakområda til avdelinga, basert på kunnskap frå eigen og andres forsking. Vi gir òg råd til publikum.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

seksjonsleder

Johan Øvrevik

Fasttelefon: 21 07 64 08

Besøksadresse

Geitmyrsveien 75

0455 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Johan Øvrevik

Tlf: 21 07 64 08

M: 415 06 696

Ansatt bilde

Anette Kocbach Bølling

Tlf: 21 07 66 70

Ansatt bilde

Bente Margaret Oftedal

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 65 92

Ansatt bilde

Edel Marie Lilleaas

Tlf: 21 07 64 53

Bilde av Gunn Marit Aasvang

Gunn Marit Aasvang

Seniorforsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 65 38

Ansatt bilde

Hans Jørgen Dahlman

Overingeniør, Bioingeniør, Cand. mag.

Tlf: 21 07 65 32

Ansatt bilde

Jannike Heyerdahl-Larsen Ausland

Tlf: 21 07 76 19

Ansatt bilde

Jørn Andreas Holme

Forskningssjef, PhD og DSc i Toxikologi

Tlf: 21 07 76 22

Bilde av Leni Johanne Ekeren

Leni Johanne Ekeren

Senior ingeniør, Bachelor of Science

Tlf: 21 07 68 71

Ansatt bilde

Magne Arnold Refsnes

Tlf: 21 07 65 33

Bilde av Marit Låg

Marit Låg

Seniorforsker, PhD i Toksikologi/farmasi

Tlf: 21 07 63 39

Ansatt bilde

Norun Hjertager Krog

Tlf: 21 07 66 77

Ansatt bilde

Rune Becher

Tlf: 21 07 64 28

Ansatt bilde

Tonje Schwach Skuland

Tlf: 21 07 68 90

Ansatt bilde

Vegard Sæter Grytting

Tlf: 21 07 66 35