Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 22. november 2017

Påmelding skal skje elektronisk. Siste frist for påmelding er 3. november. Du vil få beskjed via e-post om du har fått plass på konferansen. Konferansen holdes på Park Inn Hotel, Gardermoen 22. november.

Målgruppen er smittevernpersonell og deltagelse (inkludert lunsj) koster 745 kr.

Påmelding skal skje elektronisk ved å benytte lenken nedenfor. Absolutt siste frist for påmelding er 3. november. Du får beskjed via e-post om du har fått plass på konferansen.

Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet har ansvar for programmet fra kl. 9 til 12. Følgende tema blir belyst:

Tidspunkt

Tema

Foredragsholder

09.00 – 09.20

Velkommen og nytt fra FHI

Hanne Merete Eriksen, FHI

 

Antibiotikaresistens

 

09.25 – 09.40

Bærerskap av AMR – screening ved Akershus universitetssykehus

Silje Jørgensen, Akershus universitetssykehus

09.45 – 10.00

På tide å endre screeningsrutiner og arbeidsrestriksjoner?

FHI

10.05 – 10.40

PLENUMSDISKUSJON

Konsekvenser av screeningsrutiner, inkl. arbeidsrestriksjoner

Martin Steinbakk, FHI

10.40 – 11.10

Pause

 

 

Helsetjenesteassosierte infeksjoner

 

11.10 – 11.40

The Hospital Aquired Infections Database (HAIBA) – suksesskriterier og utfordringer

Ingmarie Johanson, Statens Serum Institut, Danmark

11.45 -  12:00

NOIS - hvor står vi, hvor går vi?

FHI

12.00 – 13.00

Lunsj

 

En programkomite bestående av representanter fra fagmiljøene innen antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten har ansvar for programmet fra kl. 13 til 18. I år er det fokus på kommunehelsetjenesten og følgende tema vil bli belyst:

Del 1; Urinveisinfeksjoner i sykehjem

Møteleder: Gunnar Skov Simonsen,

Tidspunkt

Tema

Foredragsholder

13.00 – 13.10

Åpning av konferansen

Helse- og omsorgsdepartementet

13.10 – 13.40

Urinveisinfeksjoner i resistensens tid

 

 

Nils Frimodt Møller

 

13.45 – 14.15

Antibiotic stewardship in long term care facilities: Challenges and opportunities

 

Céline Pulcini

14.20 – 14.35

Per oral behandling av UVI med ESBL E.coli

 

 

Nils Grude

14.40 – 14.55

Ibux versus Mecillinam ved ukomplisert cystitt

(NSAID studien)

 

Morten Lindbæk

15.00 – 15.30

Kaffepause

 

 

Del 2; Smittevern og antibiotikastyringsprogram i sykehjem

Møteleder: Ingrid Smith, Nina Sorknes

Tidspunkt

Tema

Foredragsholder

15.30 – 15.50

Screening for multiresistente bakterier i sykehjem

 

Dorthea Hagen Oma

15.55 – 16.15

Kommunenes ansvar i innsatsen mot AMR og hvordan fylkeslegen kan bidra

 

Kristin Cotta Schønberg

16.20 – 16.40

Antibiotikastyring i sykehjem – Østfoldprosjektet

 

Nicolai Harbyn

16.40 – 16.55

Kaffepause

 

16.55 – 17.15

Menneskeleg og verdig? Screening av pasientar i eit menneskerettsperspektiv

 

Geir Sverre Braut

17.20 – 17.50

Smittevern versus antibiotikastyring – hvordan skal vi prioritere innsatsen mot resistens?

Egil Lingaas/ Dag Berild

17.55 – 18.00

Oppsummering og avslutning