Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Kurs

Kurs for skadedyrbekjempere 18. mars 2019 (oppstart)

NB! Kurset er fulltegnet i uke 14. Det er nå mulig å melde seg på kurset i uke 12 og 13. Påmeldingsfrist er 1. mars. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.

18. mar - 05. apr 2019 - 08:30-13:00 | Kurs
Lovisenberg Diakonale Gjestehus, Lovisenberggaten 15a, 0456 Oslo

For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. Enkeltpersoner kan bli godkjente skadedyrbekjempere ved å delta på Kurs for skadedyrbekjempere ved Folkehelseinstituttet, bestå eksamen på kursets to deler samt å ha gjennomført praksis som skadedyrbekjemper. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Innhold

Kurset består av to deler. På del 1 (mandag-torsdag første kursuke) blir det bl.a. gitt undervisning i lover og regler for skadedyrbekjempelse og ulike prinsipper for skadedyrbekjempelse. På del 2 (torsdag-fredag første kursuke og mandag-torsdag andre kursuke) vil deltagerne lære om de ulike skadedyrenes levevis og å kjenne igjen ulike skadedyr. Se program for detaljer.

Sted

Kurset finner sted på Lovisenberg Diakonale Gjestehus, Lovisenberggaten 15a, 0456 Oslo.

Pensum

Pensum består av to kursbøker samt en arbeidsbok som vil bli delt ut på kurset. Pensumet er omfattende, og for kursdeltagere vil det være en god forberedelse å ha lest litt på dette før kursstart. Bøkene kan lastes ned her.

Påmelding og kursavgift

Kursavgiften er kr. 8500,- pr. kursuke (totalt kr. 17.000 for hele kurset). Kursavgiften dekker:

  • Foredrag
  • Kursmateriell (kurspermer med pensumslitteratur, diverse info foldere, felthåndbok)
  • Lunsj alle dager
  • Kaffe og snacks i pausene
  • En middag på restaurant

Kursavgiften dekker ikke reise og opphold.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullt før påmeldingsfristen er utløpt.


Handler om