Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Møte

Åpent fagmøte: Kan vi redusere sosial ulikhet i helse ved å ta fra de rike og gi til de fattige?

Inntektsforskjellene i Norge øker, og vi har overraskende store helseforskjeller etter inntekt. Vil en utjamning av inntekt gi helsegevinster, og vil det gi mindre helseforskjeller?

Infografikk utsnitt helseforskjeller
06. des 2018 - 14:00-15:30 | Møte
SKATTEN Oslo, Hagegata 22-24

Inntekt og helse henger sammen. På gruppenivå er høy inntekt assosiert med god helse, og lav inntekt assosiert med dårlig helse. Helseforskjellene gjelder ikke bare ytterpunktene, det går som en gradient gjennom hele inntektsfordelingen; litt høyere inntekt, litt bedre helse. Statistisk sentralbyrå rapporterer at forskjellene mellom fattig og rik i Norge øker. Det nasjonale fagrådet for sosiale helseforskjeller har anbefalt å utjevne inntektsforskjellene, å omfordele inntekt fra de rike til de fattige, for å utjevne helseforskjellene. Det er omdiskutert om slike tiltak faktisk vil gi mindre helseforskjeller og bedre helse for befolkningen.

På dette åpne fagmøtet diskuterer vi nettopp disse problemstillingene. Vi møter tre inspirerende og engasjerte innledere som har jobbet med temaet.

Jørgen Modalsli, Forskningsleder, Gruppe for mikroøkonomi, Statistisk sentralbyrå. Jørgen har forsket på endringer i inntektsulikhet og sosial mobilitet i Norge de siste 150 år. Han vil diskutere utviklingen i ulikhet i Norge de siste tiårene.

Anne Grete Tøge er Forsker II ved OsloMet. Anne Grete har gjennomført en rekke studier av helseeffekter av den økonomiske krisen og tilhørende arbeidsledighet, som rammet Europa i årene etter 2008. Anne Grete vil vise oss studier på sammenhengen mellom inntekt og helse.

Jonas Minet Kinge er forsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Jonas har blant annet studert sammenhenger mellom sosioøkonomisk status (spesielt inntekt) og helseutfall. Jonas vil diskutere studier som ser på inntekt og helseutfall. Hva vet vi egentlig om effekten av inntekt på helse i høyinntektsland?

Møtet og debatten ledes av Bjørn Heine Strand, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Møtet er gratis og åpent for alle, ingen påmelding. Det streames live på instituttets Youtube-kanal (idet møtet starter, kan du gå inn på vår Youtube-kanal og se møtet direkte), og kan også sees i opptak. 

Velkommen til et spennende møte og debatt!


Handler om