Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Høringsuttalelse: Ny hovedstrategi for Forskningsrådet

Folkehelseinstituttet (FHI)syns i all hovedsak at Forskningsrådets utkast til ny hovedstrategi er god. FHI skulle imidlertid gjerne sett at forskning på forebygging av sykdom og bevaring av helse hadde fått en tydeligere plass i strategien.

FHI mener det er positivt at Forskningsrådet framhever at samspillet med institusjonenes egne prioriteringer vil bli mer avgjørende. Folkehelseinstituttet har ferdigstilt sin nye virksomhetsstrategi i 2014, og strategien er oversendt Forskningsrådet.

I den vedlagte høringsuttalelsen nevnes eldres helse, innvandrerhelse, sosial ulikhet i helse, barn, og tilgang på data som temaer FHI mener burde vært tydligere i strategien.