Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land

Folkehelseinstituttet legger til grunn at forskriftsbestemmelsen må ivareta pasientsikkerhet og samfunnets interesser, uavhengig av om det antas at kun et fåtall pasienter vil benytte seg av tilbudet. Vi ser behovet for å implementere pasientrettighetsdirektivet.

Ytteligere kommentarer om forhåndsgodkjenning for refusjon av utgifter, økonomiske og administrative konsekvenser og datagrunnlag ligger vedlagt i høringsuttalelsen.