Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Høringsuttalelse - Forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler

Hovedinnholdet i forslaget er at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å gjøre det straffbart uten lovlig adkomst å erverve, besitte eller bruke dopingmidler slik disse defineres i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler.

Folkehelseinstituttet (FHI) deler HODs syn slik det fremkommer i siste avsnitt ovenfor. En vurdering av den foreslåtte lovendring vil derfor konsentrere seg om i hvilken grad bruk av dopingmidler leder til skade på samfunnet og tredjepersoner. I denne sammenheng står en ev. risiko for utøvelse av vold og aggresjon sentralt.

FHI finner det derfor vanskelig å støtte forslaget så lenge man ikke har kunnet vurdere denne kunnskapsoppsummeringen. FHI mener videre at det vil være galt å straffeforfølge brukere av dopingmidler der de dokumenterte skadevirkningene uansett synes å ramme brukeren i langt større grad enn andre.