Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Informasjon om suspensjon fra akkreditering

I forbindelse med flytting av mikrobiologisk laboratorievirksomhet til andre lokaler er Folkehelseinstituttet fra 25.10.17 frivillig suspendert fra akkrediteringen vi har innen medisinsk mikrobiologi og entomologi. Suspensjonen vil gjelde i inntil ett år.

Deler av Folkehelseinstituttets laboratorieaktiviteter innen medisinsk mikrobiologi og entomologi er akkreditert i henhold til den internasjonale standarden NS/EN ISO-IEC 17025.

I 2017/2018 skal Folkehelseinstituttet gjennomføre vesentlige endringer for å tilpasse driften til ny organisasjonsform, krav om nedbemanning, budsjettkutt, og forventninger fra Regjeringen om mer effektiv utnyttelse av våre lokaler. Disse tiltakene sammenfaller i tid med Stortingets vedtak om å avvikle Folkehelseinstituttets biofarmasøytiske produksjon. I forbindelse med dette er det planlagt flytting av vår mikrobiologiske laboratorievirksomhet til de mer hensiktsmessige lokalene som blir ledige etter den avviklede biofarmasøytiske produksjonen (Lovisenberggate 6). Flyttingen skal foregå i flere trinn i løpet av 2017/2018.

Vi har derfor bedt Norsk Akkreditering (NA) om frivillig suspensjon for hele TEST 170 i inntil ett år.

I suspensjonsperioden vil kvalitetsarbeidet opprettholdes, og arbeidet i laboratoriene vil fortsette i henhold til det etablerte kvalitetssystemet. Nødvendige tiltak i forhold til flytteprosessen vil kartlegges og gjennomføres i henhold til kvalitetskrav.

I perioder kan det forekomme lengre leveringstid på enkelte analysetjenester. Det vil da komme informasjon om dette fra det aktuelle laboratoriet.

Enkelte svarbrev har på grunn av IT-tekniske grunner blitt besvart med akkrediteringsmerke etter at suspensjonsperioden inntrådte. Vi beklager dette og ber dere se bort fra dette merke på brev datert 26. og 27 oktober.

For spørsmål angående suspensjonen, kontakt kvalitet@fhi.no.