Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Strategi, visjon og tildelingsbrev

Samfunnsoppdraget til Folkehelseinstituttet er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstenester.

strategi-damer-trim-COLOURBOX6831439.jpg

Folkehelseinstituttet er ein nasjonal kompetanseinstitusjon på desse fagområda: 

  • smittevern
  • psykisk og fysisk helse
  • miljøfaktorar, rusmidlar, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirkar helsetilstanden og ulikskap i helse
  • helsefremjande og forebyggande tiltak i befolkninga
  • internasjonal helse

Strategien vår

Folkehelseinstituttet skal først og framst levere kunnskap for folkehelse og helse- og omsorgstenester. Kunnskapen understøttar instituttet sine aktivitetar når det gjeld beredskap, rådgjeving, helseanalyse, forsking og tenester.  

Instituttet sin visjon: Betre helse for alle

Folkehelsemeldinga (God helse – felles ansvar, Stortingsmelding 34, 2012-2013) og folkehelseloven (2012) set følgande mål for folkehelsearbeidet i Noreg:

  • Noreg skal vere blant dei tre landa i verda som har høgast levealder.
  • Befolkninga skal oppleve fleire leveår med god helse og trivsel.
  • Vi skal skape eit samfunn som fremmar helse i heile befolkninga og reduserar sosiale helseforskjellar.

Folkehelseinstituttet bidreg til desse måla ved å levere kunnskap for folkehelse.

Tildelingsbrevet

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidd tildelingsbrev for Folkehelseinstituttet i 2017. Tildelingsbrevet inneheld økonomiske rammer, samt nærmare beskrivingar av hovedmål, prioriteringar og andre forhold av betydning for verksemda.

Nøkkeltall per 31.12.17

Folkehelseinstituttet blei etablert 1. januar 2002 og har om lag 987 tilsette.

Årleg bevilgning over statsbudsjettet (post 01-99) er på 1,6 mrd. NOK.