Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Akkreditering ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet legger stor vekt på å sikre kvaliteten i våre tjenester. Kvalitetssikringen gjøres gjennom et felles etablert kvalitetssystem for laboratorievirksomheten vår, der mye av aktiviteten er akkreditert i henhold til den internasjonale standarden ISO 17025 (NS-EN ISO-IEC 17025).

Akkrediteringen omfatter både analysevirksomheten, den faglige vurderingen og fortolkningen av analyseresultatene og fleksibel akkreditering. 

Generelt om akkreditering

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at vår organisasjon har den nødvendige faglige kompetanse og kan dokumentere kvalitet i samsvar med internasjonale standarder. Norsk Akkreditering følger opp med regelmessige revisjonsbesøk for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende.

Kvalitetssikring innen medisinsk mikrobiologi

Folkehelseinstituttet har diagnostikk og nasjonal referansefunksjon for en rekke agens innen medisinsk mikrobiologi.

Kvalitetssystemet ved de mikrobiologiske laboratoriene i Område for Smittevern, miljø og helse har akkrediteringsnummer TEST 170.

Kvalitetssikring innen taksonomi

Folkehelseinstituttet har diagnostikk og nasjonal referansefunksjon innen taksonomi.
Avdeling for skadedyr er en del av laboratorievirksomheten ved Folkehelseinstituttet som har akkrediteringsnummer TEST 170.

Oversikt over akkrediterte metoder

På Norsk Akkrediterings sider kan du finne en oversikt over akkrediterte metoder i TEST 170.

Det kan forekomme avvik mellom akkrediteringsdokumentet og faktisk akkrediterte analyser, da FHI innehar fleksibel akkreditering. Dette muliggjør at laboratoriet kan gjøre endringer i akkrediteringsomfanget uten forhåndsgodkjenning av Norsk Akkreditering.

Dersom du ønsker en komplett oversikt over gjeldende akkrediteringsomfang, kan du sende en e-post til kvalitet@fhi.no.

Informasjon om suspensjonen.