Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kun for inviterte - Ukraina: folkehelse, krig og gjenoppbygging»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kun for inviterte - Ukraina: folkehelse, krig og gjenoppbygging

Arrangement

Kun for inviterte - Ukraina: folkehelse, krig og gjenoppbygging

Arrangementet er kun for inviterte.

Illustrative photo
Ukrainske klesplagg. Colourbox.com

Arrangementet er kun for inviterte.


21. nov | 2022

09.30-11.30
Seminar
"Utsikten", 7. etg. Marcus Thranes gate 6, Oslo

Folkehelseinstituttet inviterer til et seminar med deltakelse fra en delegasjon fra Folkehelsesenteret i Ukraina, som besøker Oslo den 21. november 2022.

Seminaret åpnes av Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI, og berører følgende tema:

  • Virkningen av krigen på folkehelsen og nøkkelprioriteringer for gjenoppbyggingen
  • Støtte til sentralt folkehelsearbeid gjennom krigen: resultater fra samarbeidet og lærdommer
  • Folkehelseinstituttets rolle i sikring av tilgang til helsetjenester for ukrainske flyktninger i Norge

Seminaret vil bli holdt på engelsk. 

Om foredragsholderne fra Ukraina:

Olga Gvozdetska, fungerende assisterende direktør for folkehelsesenteret ved Helsedepartementet i Ukraina. Olga har bred erfaring med å lede og koordinere helse- og sosialprogrammer, organisere internasjonale samarbeidsaktiviteter og utvikle metoder for gjennomføring av prosjekter. 

Hanna Prykhodko, ekspert på prosjektledelse og internasjonalt samarbeid ved folkehelsesenteret i Ukraina (PHCU). Hun har 10 års erfaring med prosjektledelse innen sosial- og helsesfæren, i samarbeid med lokale, frivillige og statlige organisasjoner. Hun har ansvar for samhandling med eksisterende internasjonale partnere og skaffe nye muligheter for gjennomføring av senterets programmer.

Arrangementet ledes av Njål Høstmælingen, avdelingsleder for Global helse, FHI.

Seminaret er kun for inviterte som har fått en henvendelse fra FHI. Vennligst registrer deg innen kl 1200 den 18. november

Program

 

09:15 – 09:30

Arrival and registration of participants at the meeting venue, NIPH, Marcus Thranes gate 6, 7th floor, Oslo

09:30 – 09:40

Welcome


Camilla Stoltenberg, Director General, NIPH

09.40 – 10:10

Impact of the war on public health and reconstruction priorities

 

Olga Gvozdetska, Deputy Director General (acting), Public Health Center of Ukraine (PHCU)

10:10 – 10:25

Value of bilateral public health collaboration between Norway and Ukraine

 

Elina Dale, Senior Adviser, Division for Health Services, NIPH

Hanna Prykhodko, Expert, International Cooperation, PHCU

10:25– 10:35

Coffee break

10:35 – 10:50

The role of NIPH in ensuring access to services for Ukraine’s refugees in Norway

 

Angela Labberton, Senior Adviser, Division for Health Services, NIPH

10:50 – 11:00

Bereavement support: collaboration between Norway and Ukraine

 

Knut Andersen, project leader, Akershus University Hospital/
VID specialized University

11:00 – 11:10

Looking towards the future: Public health collaboration in Europe

 

Bjørn Gunnar Iversen, Senior Medical Officer,

Division for Control of Infectious Diseases, NIPH

11:10– 11:30

Q and A

 

Closing: Njål Høstmælingen, Department director for Global Health, Division for Health Services, NIPH

Bakgrunn

Den totale invasjonen av Ukraina som tok til den 24. februar 2022 har ført til store tap og lidelse blant sivilbefolkningen og har drevet mange mennesker på flukt. Anslagsvis 6,24 millioner er i dag internt fordrevet, og rundt 7,7 millioner har flyktet fra konflikten og registrert seg som flyktninger over hele Europa.

Antallet angrep på helseinstitusjoner og bruken av tunge våpen har vært ekstremt høyt, gitt den relativt korte perioden denne fasen av krigen har pågått. Ifølge Verdens Helseorganisasjon sitt Surveillance System for Attacks on Health Care, ble det gjennomført 631 angrep på helseinstitusjoner i Ukraina innen 20. oktober 2022. Av disse angrepene ble 522 gjennomført med bruk av tunge våpen.

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene dekker et bredt felt, og kanaliseres gjennom internasjonale finansielle institusjoner, EUs Civil Protection Mechanism (UCPM), FN-institusjoner og humanitære NGOer. En del av støtten har også gått gjennom direkte bilateralt samarbeid mellom norske og ukrainske institusjoner, hvor grunnlaget ble lagt før krigen.