Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kurs for skadedyrbekjempere vår 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kurs for skadedyrbekjempere vår 2022

Arrangement

Kurs for skadedyrbekjempere vår 2022

Kurset blir i uke 12 (21.-25. mars) og uke 13 (28. mars-1.april). Frist for påmelding er 1. februar. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.

Kurset blir i uke 12 (21.-25. mars) og uke 13 (28. mars-1.april). Frist for påmelding er 1. februar. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.


21. mar til 01. apr | 2022

08.30-16.00
Kurs
Folkehelseinstituttet i Oslo

Innhold

Kurset består av to deler. På del 1 (mandag-torsdag første kursuke) blir det bl.a. gitt undervisning i lover og regler for skadedyrbekjempelse og ulike prinsipper for skadedyrbekjempelse. På del 2 (torsdag-fredag første kursuke og mandag-torsdag andre kursuke) vil deltagerne lære om de ulike skadedyrenes levevis og å kjenne igjen ulike skadedyr.

Sted

Kurset vil finne sted på Folkehelseinstituttet i Oslo.

Pensum

Pensum består av to kursbøker samt en arbeidsbok som vil bli delt ut på kurset. Pensumet er omfattende, og for kursdeltagere vil det være en god forberedelse å ha lest en del før kursstart. Bøkene kan lastes ned her.

Påmelding og kursavgift

Kursavgiften er kr. 19.000,- for begge kursukene. Kursavgiften dekker:

  • Foredrag
  • Kursmateriell (kursbøker, felthåndbok, diverse utdelt materiale)
  • Lunsj alle dager
  • Kaffe og snacks i pausene
  • Felles middag mandag 21. mars

Kursavgiften dekker ikke reise og opphold.

Du melder deg på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema. Lagre skjemaet før du fyller ut (ellers forsvinner det du skriver)

Krav til godkjenning

For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. Enkeltpersoner kan bli godkjente skadedyrbekjempere ved å delta på Kurs for skadedyrbekjempere ved Folkehelseinstituttet, bestå eksamen på kursets to deler samt å ha gjennomført praksis som skadedyrbekjemper. Personer som planlegger å bli godkjente skadedyrbekjempere er selv ansvarlige for å skaffe seg nødvendig praksis. Mer informasjon om hvilke krav som stilles for å bli godkjent skadedyrbekjemper gis i Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Korona

Vi tar hensyn til nasjonale og lokale retningslinjer.