Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kurs for skadedyrbekjempere høst 2023»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kurs for skadedyrbekjempere høst 2023

Arrangement

Kurs for skadedyrbekjempere høst 2023

Kurset holdes i uke 42 (16.-20. oktober) og uke 43 (23.-27. oktober). Frist for påmelding er 1. september. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.

Kurset holdes i uke 42 (16.-20. oktober) og uke 43 (23.-27. oktober). Frist for påmelding er 1. september. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.


16. okt til 27. okt | 2023

00.00-00.00
Kurs
Thon Hotel Ski

Innhold

Kurset består av to deler. På del 1 (mandag-torsdag første kursuke) blir det bl.a. gitt undervisning i lover og regler for skadedyrbekjempelse og ulike prinsipper for skadedyrbekjempelse. På del 2 (torsdag-fredag første kursuke og mandag-torsdag andre kursuke) vil deltagerne lære om de ulike skadedyrenes levevis og å kjenne igjen ulike skadedyr.

Sted

Kurset holdes på Thon Hotel Ski. Deltagere vil motta informasjon om bestilling av overnatting.

Pensum

Pensum består av to kursbøker samt en arbeidsbok som vil bli delt ut på kurset. Pensumet er omfattende, og for kursdeltagere vil det være en god forberedelse å ha lest en del før kursstart. Bøkene kan lastes ned her.

Påmelding og kursavgift

Kursavgiften er kr. 20.500,- for begge kursukene. Kursavgiften dekker:

  • Foredrag og lån av lupe
  • Kursmateriell (kursbøker, felthåndbok, diverse utdelt materiale)
  • Lunsj alle dager
  • Kaffe og snacks i pausene

Kursavgiften dekker ikke reise og opphold.

Du melder deg på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema. Lagre skjemaet før du fyller ut (ellers forsvinner det du skriver)

Krav til godkjenning

For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. Enkeltpersoner kan bli godkjente skadedyrbekjempere ved å delta på Kurs for skadedyrbekjempere ved Folkehelseinstituttet, bestå eksamen på kursets to deler samt å ha gjennomført praksis som skadedyrbekjemper. Personer som planlegger å bli godkjente skadedyrbekjempere er selv ansvarlige for å skaffe seg nødvendig praksis. Mer informasjon om hvilke krav som stilles for å bli godkjent skadedyrbekjemper gis i Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».