Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva gjør klima- og miljøendringene med den psykiske helsa, og hvordan formidler vi alvoret?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva gjør klima- og miljøendringene med den psykiske helsa, og hvordan formidler vi alvoret?

Arrangement

Hva gjør klima- og miljøendringene med den psykiske helsa, og hvordan formidler vi alvoret?

Åpent fagmøte om hvordan klimaendringer påvirker den psykiske helsa vår.

Åpent fagmøte om hvordan klimaendringer påvirker den psykiske helsa vår.


31. mar | 2022

14.00-15.30
Seminar
Webinar på FHIs Youtube-kanal
Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Klimaendringene skjer, de påvirker miljøet vårt. Gjennomgripende samfunnsendringer må til for at vil skal klare å dempe og tilpasse oss. Verden over meldes det om ekstremvær, ødelagt natur og boområder som bli ulevelige. Det er særlig de fysiske konsekvensene av klimaendringene som beskrives. Hvordan påvirker klimaendringene vår psykiske helse? Det vet vi fremdeles lite om.

I dette åpne fagmøtet vil vi snakke om hvordan klimaendringer påvirker den psykiske helsa vår. Vi diskuterer også hvordan forskningsmiljøer og media kan formidle om klimaendringer for å motivere befolkningen til å støtte opp under tiltak som kan løse utfordringene. Vi møter fire engasjerte innledere som belyser temaet fra ulike sider, diskuterer problemstillingen og svarer på spørsmål fra publikum.

Kristian Rødland: Klimaendringer og naturødeleggelse – trusler mot menneskers helse i Norge?

Rødland er overlege ved Folkehelseinstituttet. I fagmøtet vil Rødland snakke om hvordan Covid-19-pandemien kan sees i sammenheng med klimaendringer og naturødeleggelse. Han vil belyse forhold som er særlig viktige i beredskapen i møte med helsekriser. Han vil også snakke om hvordan klimaendringer og naturødeleggelse som helsetrusler har blitt belyst i norske medier.  

Thea Gregersen: Klimaendringer, bekymring og mental helse

Gregersen er stipendiat ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Hennes ph.d.-prosjekt dreier seg om klimaholdninger i den generelle befolkningen. Gregersen vil fortelle om hvordan klimabekymring og konsekvenser av klimaendringene kan påvirke den psykiske helsen. 

Dag Elgesem. Kan mediene bidra til å øke folks engasjement for klima?

Elgesem er filosof, professor i IKT og samfunn ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Elgesem arbeider blant annet med å undersøke norske journalisters holdninger til ‘klima’. I fagmøtet tar Elgesem utgangspunkt i ambisjonen om å få mediene til å skrive mer om klima og helse, og han fortellerom interne og eksterne faktorer som påvirker de journalistiske medienes rolle.

Turid Sylte er journalist i Vårt Land og har klima, bærekraft og politikk som hovedarbeidsområder. Hun vil gi noen kommentarer til utfordringen om at mediene bør løfte klimaendringene som folkehelsetrussel, og hvordan hun ser på mulighetene for å gjøre det.

Ågot Aakra er direktør for Område klima og miljø ved Folkehelseinstituttet og leder møtet og debatten.

Målgrupper: Alle med interesse for temaet: (publikum, helsearbeidere, lærere, journalister, skoleelever, myndigheter)

Møtet er gratis og åpent for alle, ingen påmelding. Det streames live på instituttets Youtube-kanal. Du kan gå inn på Youtube-kanalen vår idet møtet starter og se møtet direkte, eller senere i opptak.  

Velkommen!