Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fagseminar migrasjonshelse: Hva er en god alderdom?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fagseminar migrasjonshelse: Hva er en god alderdom?

Arrangement

Fagseminar migrasjonshelse: Hva er en god alderdom?

Tema for denne månedens seminar er hva er en god alderdom for eldre somaliske innvandrere i Norge? Og hva hemmer og fremmer en god alderdom for denne gruppen?

Tema for denne månedens seminar er hva er en god alderdom for eldre somaliske innvandrere i Norge? Og hva hemmer og fremmer en god alderdom for denne gruppen?


24. sep | 2021

12.00-12.30
Webinar
Foredragsholder: Spesialsykepleier Svetlana Ssanova

I dette fagseminaret vil spesialsykepleier Svetlana Ssanova som jobber i avd. helsefremmende og forebyggende tjenester i Asker kommune presentere funn fra sin studie blant eldre somaliske innvandrere.

Hensikten med studien har vært å få dypere innsikt i eldre somalieres erfaringer og subjektive meninger om hva en god alderdom er. Antonovskys teori om salutogenese og teori om «healthy aging» er brukt som rammeverk. Studien har et eksplorerende og beskrivende design med hermeneutisk tilnærming. Metoden for datainnsamling er individuelle, kvalitative intervjuer med 12 hjemmeboende menn og kvinner fra Somalia.

Det overordnede målet med studien er at kommunene skal kunne tilrettelegge for en god alderdom til alle innbyggere.

Om fagseminarene

Enhet for migrasjonshelse i FHI arrangerer åpne fagseminarer en gang i måneden hvor vi ønsker å legge til rette for korte (20 min) presentasjoner av forskning og utviklingsprosjekter og tiltak i tjenestene og organisasjonene innen migrasjonshelse. Etter presentasjonene settes det av tid til spørsmål og diskusjon de siste 10 minuttene.

Fagseminarene er gratis og åpne for alle som er interessert.

Forslag til tema og prosjekter

Har du / dere forskning, et fagutviklingsprosjekt eller tiltak dere ønsker å presentere i kommende fagseminarer?

Send inn informasjon via skjemaet nedenfor så tar vi kontakt:

eller ta kontakt på epost til