Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fagseminar migrasjonshelse: Sosioøkonomisk status og bruk av psykisk helsevern blant innvandrerkvinner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fagseminar migrasjonshelse: Sosioøkonomisk status og bruk av psykisk helsevern blant innvandrerkvinner

Arrangement

Fagseminar migrasjonshelse: Sosioøkonomisk status og bruk av psykisk helsevern blant innvandrerkvinner

Tema for denne månedens seminar er innvandrerkvinners bruk av helsetjenester innen psykisk helsevern.

Tema for denne månedens seminar er innvandrerkvinners bruk av helsetjenester innen psykisk helsevern.


22. okt | 2021

12.00-12.30
Webinar
Teams
Foredragsholder: Melanie Straiton og Kamila Hynek

Tema for fagseminaret

Minoritetskvinner rapporterer oftere om psykiske plager enn både majoritetskvinner og minoritetsmenn. Til tross for dette er de underrepresentert i psykiske helsetjenester.

De fleste norske studier er begrenset til å sammenligne grupper på ett tidspunkt, mens psykiske lidelser kan oppstå gjennom livsløpet. Ofte er en psykisk lidelse utfallet av en opphopning av flere faktorer. For å få en bedre forståelse av hvorfor noen får psykisk lidelser bør vi ser på risikofaktorer over en lengre tidsperiode. I tillegg vet vi lite om livskonsekvensene av psykiske lidelser blant minoritetskvinner.

Melanie Straiton og Kamila Hynek i område for psykisk og fysisk helse i Folkehelseinstituttet gjennomfører et større prosjekt "Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv" og vil i dette fagseminaret fortelle om sine funn når det gjelder bruk av helsetjenester innen psykisk helsevern blant innvandrerkvinner.

 

Om fagseminarene

Enhet for migrasjonshelse i FHI arrangerer åpne fagseminarer en gang i måneden hvor vi ønsker å legge til rette for korte (20 min) presentasjoner av forskning og utviklingsprosjekter eller tiltak i tjenestene og organisasjonene. Etter presentasjonene settes det av tid til spørsmål og diskusjon de siste 10 minuttene.

Fagseminarene er gratis og åpne for alle som er interessert.

Forslag til tema og prosjekter

Har du / dere forskning, et fagutviklingsprosjekt eller tiltak dere ønsker å presentere i kommende fagseminarer? Send inn innspill til åpent fagseminar via skjema eller ta kontakt på epost til .