Hopp til innhold

Arrangement

Webinar: Felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020

Velkommen til felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020, i samarbeid med Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Webinaret holdes 12.-14. oktober.

Velkommen til felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020, i samarbeid med Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Webinaret holdes 12.-14. oktober.


12. okt til 14. okt | 2020

09.00-15.00
Kurs
Webinar

Velkommen til Vaksinedagene/Smitteverndagene 2020 som i år avholdes som et webinar i samarbeid med Smittevernforum 12.-14. oktober. Foreløpig program vil komme på www.fhi.no og www.smittevernforum.no i løpet av kort tid.

Webinaret vil være gratis for deltakerne og påloggingslenke til webinaret vil publiseres på denne nettsiden kort tid før webinaret. 

Dagene vil omhandle følgende tema:

Mandag 12. Oktober - Vaksinedagen

 • Veien til vaksine mot COVID-19 
 • Vaksinasjon av spesielle grupper  
 • Ut i den vide verden - implikasjoner av koronautbruddet for vaksineforebyggbare sykdommer 
 • Hvordan opprettholde en god vaksinedekning? 

 

Tirsdag 13. Oktober - Smitteverndagene for spesialist- og kommunehelsetjenesten 

Covid-19:

 • Epidemiologi og strategi i Norge
 • Beredskap
 • Diagnostikk og klinikk
 • Blir man immun?
 • Medienes rolle i pandemien
 • Smittefrykt og etikk
 • Smittevern i spesialisthelsetjenesten
 • Forebyggende arbeid og smittesporing i fremmedspråklige miljøer

Onsdag 14. Oktober - Smitteverndagene for spesialist- og kommunehelsetjenesten  

Covid-19:

 • Smittevern – gjeldende råd for befolkningen og helsetjenesten
 • Gjeldende råd om testing, isolering, smitteoppsporing og karantene
 • Smitteoppsporingsarbeid
 • Håndtering av utbrudd i kommunene
 • Munnbind – om bruk og effekt
 • Overvåking; MSIS og Sykdomspulsen

Antimikrobiell resistens (AMR) i helsetjenesten

 • Handlingsplan for smittevern
 • Status for antibiotikastyring i sykehus
 • Status for antibiotikastyring i sykehjem      

Håndtering av skabb i helseinstitusjoner og kommunale boliger

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post: Vaksinedagene@fhi.no 

Målgrupper for dagene

Vaksinedagene er hovedsakelig beregnet for helsesykepleiere, helsestasjonsleger, barneleger, allmennleger, smittevernleger og annet helsepersonell som jobber med smittevern. Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med smittevern i kommunene.