Hopp til innhold

Arrangement

Webinar: Felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020

Velkommen til felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020, i samarbeid med Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Webinaret holdes 12.-14. oktober.

Velkommen til felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020, i samarbeid med Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Webinaret holdes 12.-14. oktober.


12. okt til 14. okt | 2020

09.00-17.00
Kurs
Webinar

Velkommen til Vaksinedagene/Smitteverndagene 2020 som i år avholdes i samarbeid med Smittevernforum 12.-14. oktober. På grunn av koronautbruddet, og usikkerhet rundt hvordan situasjonen og tiltakene vil være i høst, vil dagene foregå som webinarDagene vil deles opp etter ulike tema. Dag 1 omhandler vaksiner og vaksinasjon. Dag 2 vil omhandle covid-19 og håndtering av utbruddet både i spesialist - og kommunehelsetjenesten, og dag 3 vil være en felles smitteverndag for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Vaksinedagene belyser ulike tema innen vaksiner og vaksinasjon og er hovedsakelig beregnet for helsesykepleiere, helsestasjonsleger, barneleger, allmennleger, smittevernleger og annet helsepersonell som jobber med smittevern. Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med smittevern i kommunene. I år samarbeider FHI med Smittevernforum, og målgruppen for dag 2 og 3 er helsepersonell som håndterer smittevern og covid-19-utbruddet i både spesialist - og kommunehelsetjenesten.

Foreløpig program vil komme på www.fhi.no og www.smittevernforum.no i løpet av sommeren. Lenke til webinaret vil publiseres kort tid før webinaret. 

Ved spørsmål eller innspill til tema, ta kontakt på e-post: Vaksinedagene@fhi.no