Hopp til innhold

Arrangement

For tannhelsetjenesten: Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstituttet arrangerer onsdag 6. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.

tannlege

Folkehelseinstituttet arrangerer onsdag 6. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.


6. mai | 2020

11.00-12.00
Kurs
Nettundervisning

Tema i kurset

  • Kort om utbruddet og sykdommen
  • Hvordan spres covid-19
  • Tiltak for å hindre smittespredning i tannhelsetjenesten
  • Råd for bruk av beskyttelsesutstyr og håndhygiene i tannhelsetjenesten
  • Spørsmål og svar

Det er ikke nødvendig å melde seg på arrangementet, men det er anledning til å sende inn faglige spørsmål både før og under arrangementet. Vi vil forsøke å svare ut så mange spørsmål som mulig under spørsmålsrunden.

Før arrangementet:
Dersom du vil sende inn et faglig spørsmål på forhånd: Send e-post til she-konferanse@fhi.no og merk emnefeltet med «Nettundervisning tannhelsetjenesten».

Under arrangementet:
Skriv inn spørsmål i chatten på Teams.

Mer om håndhygiene i helsetjenesten

Besøk vår temaside som retter seg mot helsepersonell, og som inneholder anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten. Der kan du blant annet lese om Håndhygienedagen. Les mer her.