Hopp til innhold

Arrangement

Sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns helse- og omsorgstjenester: Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstituttet arrangerer onsdag 6. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.

håndvask
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet arrangerer onsdag 6. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.


6. mai | 2020

15.00-16.00
Kurs
Nettundervisning

Nettundervisningen kan ses her.

Og her kan du se opptak av alle våre videoer om korona og covid-19 så langt. 

Tema i kurset

  • Kort om utbruddet og sykdommen
  • Kort om basale smittevernrutiner
  • Hva gjør vi ved kjent smitte – hvordan organiserer vi oss, hva bruker vi av beskyttelsesutstyr og hvordan bruker vi det?
  • Bruk av beskyttelsesutstyr når det ikke er kjent eller mistenkt smitte – med fokus på munnbind
  • Hvordan organisere seg når man får smitte – erfaringer fra praksis
  • Spørsmål og svar

Det er ikke nødvendig å melde seg på arrangementet, men det er anledning til å sende inn faglige spørsmål både før og under arrangementet. Vi vil forsøke å svare ut så mange spørsmål som mulig under spørsmålsrunden.

Før arrangementet:
Dersom du vil sende inn et faglig spørsmål på forhånd:Send e-post til she-konferanse@fhi.no og merk emnefeltet med «Nettundervisning Heldøgns helse- og omsorgstjenester».

Under arrangementet:
Skriv inn spørsmål i chatten på Teams.

Mer om håndhygiene i helsetjenesten

Besøk vår temaside som retter seg mot helsepersonell, og som inneholder anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten. Der kan du blant annet lese om Håndhygienedagen. Les mer her.