Hopp til innhold

Arrangement

Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten, 20. november 2019


Konferansen er primært for smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, men er også åpen for andre i helsetjenesten med interesse for smittevern.


20. nov 2019 - 09:00-18:00 | Konferanse
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Påmelding

Pris: 795,- (inkludert lunsj)

Påmeldingsfrist: 1. november

Deltakere som er invitert til å delta på møter i ulike faggrupper (f.eks. NORM, KAS, ASP m.fl.) skal ikke benytte påmeldingslenken nedenfor, men melde seg på konferansedagen 20. november via sin faggruppe. Andre deltakere skal benytte påmeldingslenken nedenfor.

Elektronisk påmelding

Program

Folkehelseinstituttet har ansvar for programmet fra kl. 9 til 12, mens programmet fra kl. 13 til 18 er utarbeidet av en programkomite bestående av representanter fra alle fagmiljøene i Norge som jobber med antibiotikabruk, antibiotikaresistens og smittevern i helsetjenesten.

Temaer fra kl. 9 til 12:

  • Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Fullstendig program (kl. 9-12)

Temaer fra kl. 13 til 18:

  • Nasjonale strategier og handlingsplaner mot antibiotikaresistens - veien videre
  • Mikrobiologisk hurtigdiagnostikk
  • Mangel på antibiotika
  • Forskning innen antibiotikaresistens og smittevern

Fullstendig program (kl. 13-18)

Arrangører

K-Res, ASP, KAS, NORM, AFA, Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA og Folkehelseinstituttet

Spørsmål kan rette vie e-post til: SHE-konferanse@fhi.no