Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kurs for skadedyrbekjempere vår 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kurs for skadedyrbekjempere vår 2021

Arrangement

Kurs for skadedyrbekjempere vår 2021

Kurset blir i uke 23 (7.-11. juni) og uke 25 (21.-25. juni). Frist for påmelding er 1. mai. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.

Kurset blir i uke 23 (7.-11. juni) og uke 25 (21.-25. juni). Frist for påmelding er 1. mai. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.


7. jun til 25. jun | 2021

08.30-16.00
Kurs
Thon Hotel Ski

Innhold

Kurset består av to deler. På del 1 (mandag-torsdag første kursuke) blir det bl.a. gitt undervisning i lover og regler for skadedyrbekjempelse og ulike prinsipper for skadedyrbekjempelse. På del 2 (torsdag-fredag første kursuke og mandag-torsdag andre kursuke) vil deltagerne lære om de ulike skadedyrenes levevis og å kjenne igjen ulike skadedyr.

Sted

Kurset finner sted på Thon Hotell Ski.

Pensum

Pensum består av to kursbøker samt en arbeidsbok som vil bli delt ut på kurset. Pensumet er omfattende, og for kursdeltagere vil det være en god forberedelse å ha lest litt på dette før kursstart. Bøkene kan lastes ned her.

Påmelding og kursavgift

Kursavgiften er kr. 18.500,- for begge kursukene. Kursavgiften dekker:

  • Foredrag
  • Kursmateriell (kursbøker, felthåndbok, diverse utdelt materiale)
  • Lunsj alle dager
  • Kaffe og snacks i pausene

Kursavgiften dekker ikke reise og opphold. Vi holder av rom på hotellet slik at de som ønsker, selv kan bestille overnatting på hotellet. Informasjon om pris og bestilling blir sendt til deltagere.

Du melder deg på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema. Lagre skjemaet før du fyller ut (ellers forsvinner det du skriver)

Vi tar i utgangspunktet ikke imot påmeldinger etter påmeldingsfristen (1. mai). Dersom vi har ledige plasser, vil det likevel være mulig å melde seg på, men mot et tillegg i prisen.

Krav til godkjenning

For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. Enkeltpersoner kan bli godkjente skadedyrbekjempere ved å delta på Kurs for skadedyrbekjempere ved Folkehelseinstituttet, bestå eksamen på kursets to deler samt å ha gjennomført praksis som skadedyrbekjemper. Personer som planlegger å bli godkjente skadedyrbekjempere er selv ansvarlige for å skaffe seg nødvendig praksis. Mer informasjon om hvilke krav som stilles for å bli godkjent skadedyrbekjemper gis i Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Praksis før kurs

Siden kurset normalt holdes tidlig på året, vil det i forbindelse med dette kurset være mulig å gjennomføre og søke bestått praksis før kurset. Dermed vil deltagere som har bestått praksis, få godkjenning som skadedyrbekjempere straks eksamen er bestått på kurset.

For å kunne gjennomføre praksisen på en god måte uten kurs først, bør personer som skal ha praksis sette seg godt inn i hva som kreves for å bestå praksisen og lese kurslitteraturen. Veiledere bør også sette seg godt inn i hva som er krav til praksis og følge opp søkeren på en god måte. Vi har utarbeidet informasjonsskriv til søker (kursdeltager) og veileder, samt en sjekkliste som vil være nyttig når man fører protokoller.

Korona

Vi tar hensyn til nasjonale og lokale retningslinjer. Hvis kurset ikke lar seg gjennomføre ved fysisk tilstedeværelse, kan digital undervisning bli et alternativ.