Hopp til innhold

Arrangement

Kurs for skadedyrbekjempere (oppstart 15. mars 2021)

Våren 2021 blir det kurs for skadedyrbekjempere i uke 11 og 15. Påmeldingsfrist er 15. februar. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.

Våren 2021 blir det kurs for skadedyrbekjempere i uke 11 og 15. Påmeldingsfrist er 15. februar. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.


15. mar til 16. apr | 2021

08.30-16.00
Kurs
Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo

For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. Enkeltpersoner kan bli godkjente skadedyrbekjempere ved å delta på Kurs for skadedyrbekjempere ved Folkehelseinstituttet, bestå eksamen på kursets to deler samt å ha gjennomført praksis som skadedyrbekjemper. Personer som planlegger å bli godkjente skadedyrbekjempere er selv ansvarlige for å skaffe seg nødvendig praksis. Mer informasjon om hvilke krav som stilles for å bli godkjent skadedyrbekjemper gis i Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Innhold

Kurset består av to deler. På del 1 (mandag-torsdag første kursuke) blir det bl.a. gitt undervisning i lover og regler for skadedyrbekjempelse og ulike prinsipper for skadedyrbekjempelse. På del 2 (torsdag-fredag første kursuke og mandag-torsdag andre kursuke) vil deltagerne lære om de ulike skadedyrenes levevis og å kjenne igjen ulike skadedyr. Program kommer.

Sted

Kurset finner sted på Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo.

Pensum

Pensum består av to kursbøker samt en arbeidsbok som vil bli delt ut på kurset. Pensumet er omfattende, og for kursdeltagere vil det være en god forberedelse å ha lest litt på dette før kursstart. Bøkene kan lastes ned her.

Påmelding og kursavgift

Kursavgiften blir bestemt nærmere kurset. Kursavgiften dekker:

  • Foredrag
  • Kursmateriell (kursbøker, felthåndbok, diverse utdelt materiale)
  • Lunsj alle dager
  • Kaffe og snacks i pausene
  • En middag på restaurant

Kursavgiften dekker ikke reise og opphold.

Du melder deg på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema (kommer etter høstens kurs).

Det er kun plass til 30 deltagere i kursuke 2 (12.-16. april). Dersom det blir flere enn 30 påmeldte, setter vi opp en ekstra kursuke 19.-23. april.

Vi tar i utgangspunktet ikke imot påmeldinger etter påmeldingsfristen (15. februar). Dersom vi har ledige plasser, vil det likevel være mulig å melde seg på, men mot et tillegg i prisen.