Hopp til innhold

Arrangement

Kurs for skadedyrbekjempere 12.oktober 2020 (oppstart)

Høsten 2020 blir det kurs for skadedyrbekjempere i uke 42 og 44. Påmeldingsfrist er 1. september (NB! Ny frist!). For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.

Høsten 2020 blir det kurs for skadedyrbekjempere i uke 42 og 44. Påmeldingsfrist er 1. september (NB! Ny frist!). For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må man bl.a. delta på kurs.


    Kontakt

12. okt til 30. okt | 2020

08.30-16.00
Kurs
Thon Hotel Ski

For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves det godkjennelse i Norge. Enkeltpersoner kan bli godkjente skadedyrbekjempere ved å delta på Kurs for skadedyrbekjempere ved Folkehelseinstituttet, bestå eksamen på kursets to deler samt å ha gjennomført praksis som skadedyrbekjemper. Personer som planlegger å bli godkjente skadedyrbekjempere er selv ansvarlige for å skaffe seg nødvendig praksis. Mer informasjon om hvilke krav som stilles for å bli godkjent skadedyrbekjemper gis i Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Innhold

Kurset består av to deler. På del 1 (mandag-torsdag første kursuke) blir det bl.a. gitt undervisning i lover og regler for skadedyrbekjempelse og ulike prinsipper for skadedyrbekjempelse. På del 2 (torsdag-fredag første kursuke og mandag-torsdag andre kursuke) vil deltagerne lære om de ulike skadedyrenes levevis og å kjenne igjen ulike skadedyr. Foreløpig program

Sted

Kurset holdes på Thon Hotel Ski. Det var opprinnelig planlagt å holde kurset på Folkehelseinstituttet i Oslo, men dette er endret for å kunne overholde nødvendige smitteverntiltak. Vi har holdt av rom på hotellet slik at deltagere kan bestille overnatting. Hotellet har også avtale om parkering i nærliggende parkeringshus. Mer informasjon og reservasjonskoder blir gitt ved påmelding til kurs.

Pensum

Pensum består av to kursbøker samt en arbeidsbok som vil bli delt ut på kurset. Pensumet er omfattende, og for kursdeltagere vil det være en god forberedelse å ha lest litt på dette før kursstart. Bøkene kan lastes ned her.

Påmelding og kursavgift

NB! Vi har endret påmeldingsfristen til 1. september. Vi måtte sette tidligere påmelding for å vite antall deltagere, og dermed kunne overholde avbestillingsfrister på hotellet.

Kursavgiften er kr. 18000,- (kr. 9000,- pr. kursuke). Kursavgiften dekker:

  • Foredrag
  • Kursmateriell (kursbøker, felthåndbok, diverse utdelt materiale)
  • Lunsj alle dager
  • Kaffe og snacks i pausene

Kursavgiften dekker ikke reise og opphold.

Du melder deg på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema.

Det er kun plass til 20 deltagere i kursuke 2 (26.-30. oktober). Dersom det blir flere enn 20 påmeldte, setter vi opp en ekstra kursuke 19.-23. oktober.

Vi tar i utgangspunktet ikke imot påmeldinger etter påmeldingsfristen (1. september). Dersom vi har ledige plasser, vil det likevel være mulig å melde seg på, men mot et tillegg i prisen.

Koronavirus

På kurset vil vi legge til rette for at det skal være mulig å overholde gjeldende smittevernråd. Deltagerne vil sitte med minst en meters mellomrom, det vil være køordning ved lunsjbuffet osv. Reise med kollektivtrafikk vil være mulig å unngå eller redusere ved at man kjører egen bil eller bor på hotellet der kurset foregår.

Dersom hele eller deler av kurset ikke kan gjennomføres grunnet koronasituasjonen og restriksjoner i samfunnet, vil påmeldte få plass på nytt kurs, eventuelt refundert kursavgiften.

    Kontakt