Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Arrangement

Informasjonsmøte om BarnUnge21 strategien


En økende andel barn og unge marginaliseres og faller utenfor. Regjeringen har oppnevnt en strategigruppe som skal foreslå løsninger på dette problemet. Strategigruppen for BarnUnge21 inviterer til møte om arbeidet som er satt i gang for å lage en strategi for å møte utfordringene.


Har du funnet en feil?

15. okt 2019 - 10:00-12:00 | Møte
OsloMet, Pilestredet 46, rom PA318

En av de største utfordringene Norge står overfor er at en økende andel barn og unge marginaliseres og faller utenfor. Foreløpig vet vi altfor lite om hvordan vi kan snu denne trenden. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen har oppnevnt en strategigruppe med ansvar for å utvikle en strategi med forslag til løsninger.

Strategigruppen for BarnUnge21 inviterer til møte om arbeidet som er satt i gang for å lage en slik strategi. Det er viktig med bred medvirkning i arbeidet med strategien. Derfor inviteres alle som er involvert i arbeid med utsatte barn og unge til et informasjonsmøte om 21-prosessen og om mulighetene for å påvirke.

Møtets innhold:

  • Bakgrunnen for BarnUnge21
  • Presentasjon av formål og aktiviteter i en 21-prosess
  • Arbeidsområdene i BarnUnge21 i strategien og mulighetene for å bidra og å påvirke 

Påmeldingsskjema

BarnUnge21 skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon rettet mot utsatte barn og unge. Det er Barne- og familiedepartementet som på vegne av regjeringen og andre involverte departementer er oppdragsgiver for BarnUnge21. Det er oppnevnt en strategigruppe som har ansvaret for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet.