Hopp til innhold

Arrangement

Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 - Gode helsetjenester for alle

Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 setter søkelys på helsetjenestenes betydning for befolkningens helse. Det er viktig at pasientene mottar tjenester som virker, men også at tjenestene tilpasses den enkeltes behov og ytes til de gruppene som trenger dem mest. Helsetjenestenes evne til å implementere ny kunnskap og lære hva som virker for hvem, vil være avgjørende for å sikre gode helsetjenester til alle også i fremtiden.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 setter søkelys på helsetjenestenes betydning for befolkningens helse. Det er viktig at pasientene mottar tjenester som virker, men også at tjenestene tilpasses den enkeltes behov og ytes til de gruppene som trenger dem mest. Helsetjenestenes evne til å implementere ny kunnskap og lære hva som virker for hvem, vil være avgjørende for å sikre gode helsetjenester til alle også i fremtiden.


10. mar til 11. mar | 2020

09:30-16:00
Konferanse
Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1, Oslo

Påmelding

Har du husket å melde deg på?

Endelig påmeldingsfrist er 24.januar 2020.

Konferansen arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning.

Program

Tirsdag 10.mars 09:30 - 18:00 med påfølgende sosialt program og middag

Onsdag 11. mars 08:30 - 13:00 med påfølgende lunsj

I år har vi mottatt rekordmange abstracts, og vi arbeider for at også de som har fått akseptert poster skal kunne gi en presentasjon i stedet. For å få til det starter vi konferansen med en parallellsesjon kl. 09.30-12 tirsdag 10.3.

Det vil som før være et tverrfaglig innhold med både plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Tema for plenumssesjonene denne gang blir ‘Utfordringer i norsk helsetjeneste og forskningsbehov’ og ‘Helsetjenester som virker’. Fullstendig program kommer.

Vi får spennende plenumsinnlegg fra disse (og flere – listen oppdateres fortløpende):

 

 

Bent 2.jpg

Bent Høie
Helseminister

Terje Soviksnes.jpg

Terje Søviknes
Eldre- og folkehelseminister

Camilla2.jpg

Camilla Stoltenberg
Direktør,
Folkehelseinstituttet

David Torgerson 3.jpg

David Torgerson
Direktør York Trials Unit, 
University of York

 

Emanuel3.jpg

Ezekiel Emanuel,
Levy University Professor og Visepost for globale initiativer,
University of Pennsylvania

Bernadette 2.jpg

Bernadette N. Kumar 
Avdelingsdirektør,
Folkehelseinstituttet

 

   

Innsending av abstracts

Fristen for å sende inn abstracts var 5. desember 2019.

Programkomité

 • Kjetil Telle, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
 • Anja Schou Lindman, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
 • Signe Flottorp, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
 • Hilde Lurås, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF og Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF
 • Trond Tjerbo, Universitetet i Oslo

Arrangementskomité

 • Charlott Nordström
 • Helen Ghebremedhin
 • Katrine Skyrud Danielsen
 • Kjersti Hernæs
 • Marte Kjøllesdal
 • Ragnhild Spilker
 • Vera Minja
 • Ulla Funder

Alle fra Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet