Hopp til innhold

Arrangement

Fornyingskurs for skadedyrbekjempere

Skadedyrbekjempere som ble godkjent i løpet av 2011 må delta på neste fornyingskurs 2.-5. november 2020. Påmeldingsfrist er 1. oktober.

Skadedyrbekjempere som ble godkjent i løpet av 2011 må delta på neste fornyingskurs 2.-5. november 2020. Påmeldingsfrist er 1. oktober.


    Kontakt

2. nov til 05. nov | 2020

10.00-13.00
Kurs
Scandic Gardermoen

Trenger du fornyingskurs?

I følge Forskrift om skadedyrbekjempelse er det bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse. Det er krav om kurs for å bli godkjent skadedyrbekjemper og godkjenningen er gyldig i 10 år.

De som må delta på førstkommende fornyingskurs er de som ble godkjent i løpet av 2011. Vi vil forsøke å kontakte alle som vil kunne trenge kurs. Dersom enkelte som ble godkjent i 2012 ønsker å delta på førstkommende kurs, vil det være mulig. Du melder deg på ved å fylle ut et påmeldingsskjema.

Førstkommende kurs blir arrangert 2.-5. november 2020. Påmeldingsfrist er 1. oktober 2020. Det blir kun arrangert ett kurs per år. Det er også mulig å delta på det ordinære skadedyrkurset (Kurs for skadedyrbekjempere) for å få fornyet godkjenning.

I følge forskrift om skadedyrbekjempelse kan Folkehelseinstituttet i særskilte tilfeller forlenge en godkjenning i inntil ett år.

Krav til fornyet godkjenning

Pensum og kurslitteratur er det samme som til det ordinære skadedyrkurset, og eksamen vil foregå på samme måte. De som skal fornye sin godkjenning kan velge om de ønsker å ta fornyingskurset eller det ordinære skadedyrkurset. Siden pensum er det samme til begge kursene forutsettes det at man forbereder seg mer på egenhånd til fornyingskurset. Kursbøkene blir sendt i posten til deltagerne. Elektronisk versjon kan lastes ned her:

For å få fornyet godkjenning må bekjemperen også dokumentere at han har jobbet i skadedyrbransjen i minst ett år i løpet av de siste 10 årene.

Program

Fornyingskurset består av tre dager med undervisning og en dag med eksamen.

Kursavgift

Kursavgiften er kr. 13 500,-. Denne dekker følgende:

  • Kursmateriell
  • Undervisning
  • Overnatting
  • Mat

Transport til kurset må deltagerne ordne selv.

Påmeldingen er bindende.

Kurs og COVID-19

Vi går utfra at det blir kurs, men vil til enhver tid følge myndighetenes anbefalinger. Dersom vi avlyser kurset, ordner vi forlenget godkjenning til de som har meldt seg på innen påmeldingsfristen 1. oktober. På kurset vil vi også overholde anbefalte smitteverntiltak som minst én meters avstand osv. Dersom du eller dine nærmeste er i risikogruppen for COVID-19 og du ikke synes det er forsvarlig å delta på kurs, kan du få legen din til å bekrefte dette og søke om forlenget godkjenning innen 1. oktober.

Søknad om fornyet godkjenning

Etter å ha bestått eksamen kan det søkes om fornyet godkjenning.

    Kontakt