Hopp til innhold

Arrangement

Resultater fra Spedkost 3 og Småbarnskost 3

Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo ønsker deg velkommen til digitalt frokostseminar med lansering av resultater fra nye nasjonale kostholdsundersøkelser blant 6, 12 og 24 måneder gamle sped- og småbarn i Norge

Småbarnsmat
Kosthold småbarn. Illustrasjonsbilde colourbox.com

Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo ønsker deg velkommen til digitalt frokostseminar med lansering av resultater fra nye nasjonale kostholdsundersøkelser blant 6, 12 og 24 måneder gamle sped- og småbarn i Norge


28. mai | 2020

08.30-10.00
Seminar
Webinar i Teams

Her er lenken til seminaret som vil foregå i Teams

Har du spørsmål om seminaret? Send en e-post til: kosthold@fhi.no  

Vi setter pris på om du videreformidler denne informasjonen til aktuelle personer i ditt miljø.

Program

08.30

Åpning
ved Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet

08.40 Amming og introduksjon til fast føde
ved Lene Frost Andersen, professor og instituttleder, Institutt for medisinske basalfag, UiO
09.00
Helseeffekter av amming og introduksjon til fast føde: Hva sier data fra Norge?

ved Ketil Størdal, barnelege, professor og forsker ved Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet

09.15 Tid til spørsmål
09.25

Hovedtrekk ved barns kosthold i Norge ved 6, 12 og 24 måneders alder
Ved Jannicke Borch Myhre, overingeniør ved seksjon for ernæringsepidemiologi, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO

09.45 Tid til spørsmål
10.00 Avslutning