Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Regler som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Regler som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet

Artikkel

Regler som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet

Publisert Oppdatert

Koronasertifikatet skal vise om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. Det er utarbeidet ulike regler for koronasertifikatet som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet. Grønt og rødt sertifikat gjelder kun for innenlands bruk i Norge. Ved reise inn til Norge og ved reiser til andre land i Europa kontrolleres opplysningene i EU/ EØS-kontrollsiden – blått sertifikat.

Koronasertifikatet skal vise om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. Det er utarbeidet ulike regler for koronasertifikatet som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet. Grønt og rødt sertifikat gjelder kun for innenlands bruk i Norge. Ved reise inn til Norge og ved reiser til andre land i Europa kontrolleres opplysningene i EU/ EØS-kontrollsiden – blått sertifikat.


Innhold på denne siden

Nynorskversjon her.

Se informasjonen på flere ulike språk nederst på siden. Noen forskjeller i de oversatte tekstene og mellom bokmål, nynorsk og engelsk kan forekomme.

To kontrollsider i koronasertifikatet

Koronasertifikatet har to kontrollsider -en kontrollside for bruk i Norge og en kontrollside for fremvisning i utlandet og ved grensepasseringer.

 • Norge: Kontrollside for bruk i Norge vil bli grønn eller rød, og dette beregnes automatisk ved hjelp av regler basert på bakgrunn av dine registrerte testresultater og vaksineopplysninger. Reglene for hva som gir grønt og rødt er beskrevet lenger ned i dokumentet.
 • EU/ EØS: Kontrollside som brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land er blå. Kontrollside av koronasertifikatet for internasjonal bruk vil inneholde mer detaljert informasjon, og dette er beskrevet lenger ned.

Grønn og rød kontrollside i koronasertifikatet gjelder kun for innenlands bruk i Norge, og betyr ikke automatisk fri innreise til alle land.

Opplysningene i den blå EU/EØS-kontrollsiden brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land.

Feil eller mangler i koronasertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger eller testresultater i sertifikatet, må du først kontrollere om vaksinasjonsstatus mangler i Vaksinevisningen eller Helseregistre og testresultat i Prøvesvarvisningen på Helsenorge.no. Dersom det feil eller mangelfulle opplysninger også her, kan du ta kontakt med stedet der du har blitt vaksinert eller testet, for å få rettet dette.  

Gyldighet for sertifikatet

Du vil få en grønn kontrollside hvis en av de tre komponentene (vaksinasjon, immunitet eller negativt prøvesvar) oppfyller kravene i regelsettet. Får du grønn kontrollside på flere av disse, vil den med lengst varighet gjelde. Det er forskjell på hva som gir et gyldig sertifikat (grønn kontrollside), og hvor lenge sertifikatet er gyldig (teknisk gyldighet).

Koronasertifikatet kan lastes ned og brukes uten nett-tilgang eller skrives ut og brukes på papir. Både digitale og analoge versjoner av sertifikatet har en begrenset varighet (teknisk gyldighet) på inntil 90 dager fram i tid. Det betyr ikke at du som har status beskyttet eller fullvaksinert kun har immunologisk beskyttelse i 90 dager etter sykdom eller vaksinasjon. Du må bare hente et nytt sertifikat (online i appen, laste ned eller skrive ut en papirversjon). Det er ingen begrensninger i hvor ofte du kan hente et nytt sertifikat, og det gjør ingenting om det går litt tid fra utløpsdatoen til du henter et nytt sertifikat.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner. 

Kontrollside for bruk i Norge

Reglene som er beskrevet under kan endres om det skjer endringer med vaksinene, sykdommen og smittesituasjonen. 

Regler for vaksinasjon

Dette gir grønn kontrollside:

 • Dersom du har fått 1 av 2 doser vaksine, vil du få grønn kontrollside når det er gått 3 uker etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som beskyttet og grønn kontrollside vil vare 14 uker etter den første dosen med vaksinen. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under.
 • Dersom du i perioden mellom vaksinedose 1 og 2 får koronasykdom (mer enn 3 uker etter første vaksinedose), vil du få forbigående rød kontrollside som nevnt under. Deretter regnes du som fullvaksinert, og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside*. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside som beskrives under. Infeksjon med covid-19 må dokumenteres med registrerte prøveresultater. Det skal være enten PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) eller antigen hurtigtest.
 • Dersom du har fått to av to doser vaksine, og dose 2 er gitt 14 uker etter dose 1, vil du få grønn kontrollside når det er gått én uke etter siste vaksinasjon. Har du derimot fått dose 2 før det har gått 14 uker etter dose 1, vil sertifikatet forbli grønt, men du har kun status som beskyttet i de syv dagene etter 2. dose. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside*. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under. For å telle som to separate doser må det ha gått tilstrekkelig tid mellom dosene, som oppfyller minstekravet for vaksinetypen.Kombinasjoner av doser fra ulike produsenter godkjennes dersom det har gått tilstrekkelig tid mellom dosene til å tilfredsstille minstekravet for den første vaksinetypen du fikk. 
 • Dersom du kun skal ha 1 dose vaksine fordi du har hatt koronasykdom mer enn 3 uker før vaksinasjon, vil du få grønn kontrollside når det er gått 1 uke etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside*. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under. Koronasykdom må være dokumentert med registrerte prøveresultater. Det kan være PCR (eller en tilsvarende laboratoriemetode), antigen hurtigtest, eller med antistofftest utført ved mikrobiologisk laboratorium. Antistofftest må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.
 • Dersom du kun skal ha 1 dose vaksine fordi vaksinetypen du har fått bare krever én dose, vil du få grønn kontrollside når det er gått 3 uker etter vaksinasjonen. Deretter regnes du som fullvaksinert og inntil videre vil det ikke være noen sluttdato for grønn kontrollside*. Det kan likevel komme forbigående rød kontrollside, som beskrives under.

Dette gir forbigående rød kontrollside:

 • Hvis du tester positivt etter vaksinasjon, vil du få forbigående rød kontrollside i 10 dager.
 • Hvis du har fått din første vaksinedose for mindre enn 3 uker siden.
 • Hvis det går mer enn 14 uker mellom første og andre vaksinedose vil du få rød kontrollside frem til 7 dager etter andre dose.

Dette gir rød kontrollside:

 • Hvis du har fått dosene tettere enn minimumsintervallet vil de stå registrert som 1 av 2 doser, og du vil få rød kontrollside 14 uker etter siste vaksinasjon.
 • Hvis dokumentasjon om koronasykdom i forkant av vaksinasjonen mangler i MSIS vil ikke systemet registrere deg som fullvaksinert etter en dose, og du vil få rød kontrollside 14 uker etter vaksinasjonen.
 • Hvis opplysningene som er registrert om din vaksinasjon er feil slik at kontrolløsningen ikke fanger opp at du oppfyller kravene til grønn kontrollside. 
 • Hvis du ikke er vaksinert og heller ikke oppfyller kravene for grønn kontrollside knyttet til negativt prøvesvar eller immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

Regler for negativt prøvesvar 

Dette gir grønn kontrollside: 

 • Negativ test gir grønn kontrollside i 24 timer fra prøven er tatt, men bare hvis du ikke har noen positive tester siste 7 dager.
 • Antigen hurtigtester kan en sjelden gang gi falskt positivt resultat. Hvis du tar en ny test med PCR innen 48 timer som er negativ, får du grønn kontrollside i 24 timer, selv om du nylig har fått en positiv antigentest.

Dette gir rød kontrollside: 

 • De første 10 dagene etter positiv test. Hvis du har flere tester, vil dagene telles fra den første positive testen.
 • Hvis man ikke har en negativ test siste 24 timer og heller ikke oppfyller kravene for grønn kontrollside knyttet til vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom.

Regler for immunitet etter å ha hatt koronasykdom

Dette gir grønn kontrollside: 

 • Hvis du har hatt koronasykdom og dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen hurtigtest, gir det grønn kontrollside i 12* måneder fra første positive test**. Det må alltid gå minst 10 dager fra første positive test før man kan få grønn kontrollside.
 • Hvis du tester positivt på nytt de første 3 månedene etter den første positive testen, vil du allikevel ha grønn kontrollside. Det er fordi laboratorieanalysene er så følsomme at de kan påvise deler av viruset en stund etter at man ikke lenger er smittsom. Man anses som beskyttet, men vil ikke få forlenget grønn kontrollside basert på en ny test tatt de første 3 månedene etter den første.

Dette gir forbigående rød kontrollside: 

 • Hvis du tester positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første positive testen, vil du få rød kontrollside i 10 dager etter den siste testen. Deretter vil du få grønn kontrollside i nye 12* måneder.

Dette gir rød kontrollside: 

 • De første 10 dagene etter positiv test.
 • Hvis du ikke har testet positivt de siste 12* månedene og heller ikke oppfyller kriteriene for grønn kontrollside gjennom vaksinasjon eller negativt prøvesvar.

*Selv om prøvesvaret for gjennomgått sykdom ikke lenger vises i koronasertifikatet ved innlogging etter 6 måneder, vil man få grønn kontrollside i det norske sertifikatet 12 måneder fra prøvedato i tråd med ny kunnskap om varighet av beskyttelsen etter gjennomgått sykdom. At prøvesvaret ikke vises i sertifikatet etter 6 måneder skyldes regler og krav fra EU som fremdeles kun anser at man har beskyttelse etter gjennomgått sykdom i 180 dager etter første positive prøvesvar.  

**Den tekniske gyldigheten er begrenset til maksimum 90 dager etter siste nedlastning (se avsnitt om Gyldighet for sertifikatet). 

Kontrollside for innreise til Norge og internasjonal bruk

Kontrollside som brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land er blå.

EU har laget føringer for hvilke data som skal vises, men hvert land i EU beslutter egne regler og på nettsiden Re-open EU kan du søke opp reisereglene mellom landene i EU. Her vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk.

Du må selv sette seg inn i de reglene som gjelder der du skal bruke sertifikatet, for eksempel reglene i land du skal reise til. Grensekontrollen i landet du skal reise inn i vil sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for innreise, eller om sertifikatet gir godkjenning for gjennomreise/ transittland. For eksempel varierer det hvor mange dager de ulike landene krever det skal ha gått etter vaksinasjon med dose 2 av 2, om de gir lettelser etter dose 1 av 1, om de aksepterer kombinasjonen vaksine og koronasykdom, og om det er tilstrekkelig med negativ test.

Hva inneholder EU/ EØS kontrollsiden?

Kontrollsiden er blå og viser en QR-kode for hvert av elementene under, og du kan finne mer detaljert informasjon om disse ved å gå inn på «Vis utskriftsvennlig side».  

 Vaksiner 

 • Sertifikatet vil vise siste koronavaksinen som er satt (eller registrert) i Norge. Den vises som dose 1 av 1, dose 1 av 2 eller dose 2 av 2 avhengig av hvilken vaksine som er gitt, og hvor i vaksineringsforløpet man har kommet.
 • Ettersom kun siste vaksine vises vil sertifikatet være ugyldig de første 7 dagene etter 2. dose, selv om denne dosen ble gitt mens du fortsatt var beskyttet av den 1. dosen.

Negative tester 

 • Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest, vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste 7 døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode. Tidligere negative tester vil ikke vises. Merk at det vil variere fra land til land hvor lenge et negativt resultat godkjennes, og at dette som regel vil være betydelig kortere enn 7 dager.

Immunitet etter å ha hatt koronasykdom 

 • Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises.
 • Hvis du har testet positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises. 
 • Resultat som er mer enn 180 måneder vil ikke lenger vises i sertifikatet. Dersom antistofftest brukes som dokumentasjon for gjennomgått sykdom i kombinasjon med vaksine, vil heller ikke dette vises i sertifikatet, selv om det gir grunnlag for «fullvaksinert»-status i koronasertifikatet.

Historikk

10.08.2021: Små endringer i tekst for å tydeliggjøre at kontrollside som brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land er blå, og at opplysningene i den blå EU/EØS-kontrollsiden brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land.

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: i avsnittet "Regler for vaksinasjon" endret setningen "Antistofftest må tas senest samme dag som første vaksinasjon" til "Antistofftest må tas senest dagen før første vaksinasjon."

08.07.2021: Lagt inn informasjonsark på flere ulike språk.

10. juni 2021: Lagt til i ingress og første avsnitt at grønt og rødt lys kun gjelder for innenlandsbruk i Norge. Det er opplysningene i utvidet kontrollside som blir kontrollert ved innreise. 

8. juni 2021: Lagt til at gyldighet av selve sertifikatet til enhver tid er 90 dager frem i tid i kulepunktene som angir at du ikke har noen sluttdato for grønt lys. 

11. juli 2021: Endret fra utvidet kontrollside til EU/ EØS kontrollside. Endret informasjon om antistofftest.

15. juli 2021: Endret del av gyldighet for sertifikatet.

23. august 2021: Presisert at oversatte tekster kan fravike noe i innhold fra bokmål, nynorsk og engelsk.

30. august 2021: Små justeringer i tekst, samt endret forklaring om vedvarende grønt sertifikat når 2. dose gis innenfor de 14 ukene som gir beskyttelse.

12. september 2021: Oppdatert om forlengelse av immunitet.