Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer om arbeidet med koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdateringer om arbeidet med koronasertifikat

Artikkel

Oppdateringer om arbeidet med koronasertifikat

Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass til regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til. På denne siden kan du følge med på hvordan prosjektet utvikler seg.

Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass til regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til. På denne siden kan du følge med på hvordan prosjektet utvikler seg.


Innhold på denne siden

Informasjon om prosjektet

For informasjon om prosjektet, se også

5. juni: Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke koronasertifikatet, se Tilgjengelighetserklæring koronasertifikat som nå er publisert.

31. mai: Foreløpig personvernerklæring 

Den foreløpige personvernerklæringen for koronasertifikatet er klar, og ligger på siden Personvernerklæring koronasertifikat

5. mai: 1. trinn av koronasertfikatet er klart

28. april: FHI inviterer fagpersoner til risiko- og sårbarhetsanalyse

FHI ønsker derfor å invitere fagpersoner i områdene informasjonssikkerhet, personvern, kryptografi og digital etikk til ulike arbeidsgrupper de kommende ukene. Målet med arbeidsmøtene er å kartlegge trusler, risikoscenarier og sårbarheter tilknyttet koronasertifikatet samt foreslå egnede tiltak for å håndtere risiko og komme opp med sikre, personvernvennlige og etiske løsninger.

Les mer og meld deg på her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uyT_3okgAESMjvceaAN4simzlVe8w0tEkq4Tf4mlDFhUNFE1TVE0SFNPWUZVRVFFNFFYNUs2MEZISi4u

23. april: Status for uke 16

Det er stadig flere som spør oss om hva som er status med prosjektet rundt koronasertifikatet som skal være klart i første versjon i slutten av juni. En forenklet, ikke-verifiserbar versjon vil være klar i  mai. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass til regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til.

Bruksområder ikke avklart

For å ta det viktigste: Hva koronasertifikatet skal brukes til, er ikke avklart. Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og FHI å levere et forslag til bruk, og det er regjeringen som vil ta en beslutning om dette.

Første versjon kommer i juni

Samlet visning av testresultat og vaksinasjonsstatus som du selv som bruker kan laste ned kommer på plass i mai, som en forenklet versjon, og som et ledd i å forberede et endelig verifiserbart koronasertifikat. Men første versjon av koronasertifikatet kommer i slutten av juni.

Pågår denne uken

Denne uka pågår arbeidet for fullt med den tekniske løsningen. Flere ting er igangsatt. Vi har sendt ut anbud for bistand fra IT-leverandører. Vi diskuterer juss og personvern. Vi diskuterer hvordan det blir mulig å verifisere at brukeren av et koronasertifikat faktisk har et ekte sertifikat. Hva skal gi «grønn» status? Hvordan skal det se ut? Vi diskuterer arkitektur, risiko- og sårbarhetsanalyser, og hvordan det første trinnet i å gjøre løsningen klar skal se ut når denne kommer i begynnelsen av mai. Vi har startet med å organisere brukertilbakemeldinger og fagråd. Vi driver forarbeid for innhold på nett. Og vi jobber med å sikre at alle skal få tilgang, enten digitalt eller på papir, og uavhengig av om brukerne har fødselsnummer, d-nummer eller hjelpenummer. Vi er tett på prosessene i EU og ser til hvilke veivalg land tar relatert til koronasertifikat. Tiden er knapp, og mye av veien blir til mens vi går i denne fasen. 

16. april 2021: Konkurransestrategi er sendt ut

I dag har Norsk helsenett (NHN) sendt ut forespørsel, i henhold til vedtatt konkurransestrategi, om bistand til å designe og utvikle deler av løsningen for koronasertifikat i tett samarbeid med fagressurser i FHI. Forespørselen er sendt leverandører som er kvalifisert innenfor alle IKT-relaterte kategorier på de dynamiske innkjøpsordningene til NHN, til sammen over 100 leverandører. Les Konkurransestrategi koronasertifikat (PDF). For å sikre likebehandling og forsvarlig gjennomføring av anskaffelsen skal all kommunikasjon og alle spørsmål om anskaffelsen gå via Norsk helsenett (NHN). 

16. april 2021: Arbeidet med koronasertifikat er i gang

Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass til regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til.

Koronasertifikatet består av tre deler: En del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser negativt testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest), og en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom (basert på en positiv PCR-test).

Europeiske beslutninger og retningslinjer

EU-kommisjonen la 17. mars frem et lovforslag om å opprette et digitalt grønt sertifikat, for å legge til rette for økt bevegelighet i EU under covid-19-pandemien. Det foreslåtte regelverket skal etablere et felles juridisk og teknisk rammeverk for utstedelse, verifikasjon og aksept av koronasertifikater i Europa. 14. april vedtok EU-rådet sin posisjon hvor de støtter etableringen av et europeisk koronasertifikat. Nå gjenstår Europaparlamentets behandling og deretter forhandlinger mellom EU-institusjonene. Lovforslaget skal etter planen vedtas og tre i kraft innen utgangen av juni.

En koordinert europeisk tilnærming til utforming av koronasertifikater kan være med å bidra til en trygg gjenåpning i Europa. Smittesituasjonen og graden av vaksinering ligger til grunn for hvilke lettelser som kan gjøres i de nasjonale smitteverntiltakene, og derfor er det viktig at bruken av sertifikatene reguleres av nasjonale myndigheter.

Bruksområder er ikke avklart

Bruken av sertifikatet er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, blant annet etiske, smittevernfaglige, juridiske og samfunnsøkonomiske. Privatlivets fred, diskrimineringsvern og personvern er viktige tema her.

Forenklet versjon i mai

Det jobbes med en trinnvis realisering av de ulike delene av løsningene i koronasertifikatet. Trinn 1 av koronasertifikatet vil bli tilgjengelig imai. Da vil norske innbyggere som kan logge seg inn på helsenorge.no kunne laste ned en visning av siste prøvesvar og koronavaksinasjon basert på data som hentes fra sentrale helseregistre. Helsenorge har allerede visning av vaksine og test på Helsenorge.no, og dette er en forbedret versjon av dette. Denne versjonen vil være utskriftbar og digitalt fremvisbar for både testresultat og vaksinasjon.

EUs Digitale grønne sertifikat

Mot slutten av juni skal etter planen en første versjon av koronasertifikat være klar, som er i tråd med Eus regelverk om digitale grønne sertifikat. Da vil også bevis på gjennomgått covid-19 sykdom etter EUs krav bli tilgjengelig. Det skal være mulig å hente det digitalt fra helsenorge.no og laste ned for utskrift, og til bruk uten å være koplet til internett, og sertifikatet vil altså dokumentere både vaksinasjon, testing, og gjennomgått sykdom. Det vil være mulig å verifisere informasjon via en QR-kode, og laste ned offline versjon på helsenorge.no app