Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Innspill til utkast om nasjonal hepatittstrategi

Publisert


Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide utkast til en nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter).


Strategien skal omhandle alle typer virale hepatitter og dekke bl.a. forebygging, diagnostikk, og behandling. Arbeidet er nå i sluttfasen og er utført i nært samarbeid med Helsedirektoratet og en rekke andre instanser med kunnskap om, og interesse for, arbeidet mot hepatitter. Frist for levering til HOD er årsskiftet 2015/16.

Innspill til strategiutkastet

Det foreligger nå et Utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter.pdf . Til dette forslaget vil Folkehelseinstituttet gjerne ha innspill fra andre som er interessert i arbeidet mot hepatitter. Alle innspill vil bli vurdert i arbeidsgruppen i forbindelse med ferdigstilling av strategiutkastet.

Frist

Innspill kan sendes til hepatittstrategi@fhi.no innen 1. november 2015.