Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Høringsuttalelse: Nytt helseregister vil gi bedre helse- og omsorgstjenester

Publisert


Folkehelseinstituttet støtter lovforslaget om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det er behov for bedre data fra, og kunnskap om, de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å sikre gode og rettferdig fordelte helse- og omsorgstjenester, bedre helseberedskap og folkehelse.Har du funnet en feil?

Folkehelseinstituttet vurderer det slik at samfunnets behov for et godt datagrunnlag fra kommunale helse- og omsorgstjenester er så tungtveiende at det legitimerer lovbestemt behandling av helseopplysninger i et nytt nasjonalt, identifiserbart helseregister.

Økt kunnskap

Kunnskapen som erverves gjennom KPR-data vil være nyttig for pasienter, brukere og pårørende i kommunene, samt for lokale og sentrale helsemyndigheter. Myndighetene trenger et solid datagrunnlag for bedre styring av helse- og omsorgstjenestene, for helseberedskapen og for folkehelsearbeidet. KPR vil gi grunnlag for kunnskap om:

  • Forekomst av sykdom og risikofaktorer for sykdom.
  • Fordelingen, bruken og kvaliteten på helse- og omsorgstjenester.
  • Effekten av endringer i tjenestene.
  • Effekten av forebyggende tiltak og folkehelsetiltak.

Personvernet må være godt

For at et KPR skal få gode nok data, mener Folkehelseinstituttet at registeret må dekke alle pasienter og brukere i kommunale helse- og omsorgstjenester, med tilstrekkelige og relevante opplysninger om den enkelte. Det betyr at registeret må bli lovfestet og personidentifiserbart uten krav om samtykke fra de registrerte. Samtidig er Folkehelseinstituttet opptatt av personvernet, og støtter departementets beskrivelse av en rekke juridiske, faglige og teknologiske personvernfremmende tiltak som forutsetning for at registeret kan opprettes. Det blir særlig viktig med en god forskrift for registeret, og at prinsippene for innebygget personvern tas i bruk.