Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Høringsuttalelse: forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Publisert Oppdatert


Mange barn som adopteres fra utlandet vil ha opplevd omsorgssvikt tidlig i livet og møter særlige utfordringer i form av tilpasning til nye omsorgspersoner og omgivelser, samt et nytt språk. Disse forholdene tilsier at et godt og stabilt hjem er spesielt viktig for å fremme god fysisk og psykisk helse og en sunn utvikling hos disse barna. Folkehelseinstituttet støtter derfor forslaget om å innføre krav som bidrar til å sikre dette.


Adopsjon av barn fra utlandet er en prosess som berører ulike fagområder. I tråd med Folkehelseinstituttets mandat vil vi i den vedlagte høringsuttalelsen fortrinnsvis kommentere aspekter ved forskriften som berører Folkehelseinstituttets kompetanseområde. Med andre ord vil vi særlig vektlegge aspekter ved forskriften som kan være av betydning for de adopterte barnas helse.

Se vedlagt dokument.