Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Publisert

røyking
Foto: Colourbox.com

Det er ulike oppfatninger om hvilke hensyn myndighetene bør vektlegge sterkest. Meningsforskjellene på FHI reflekterer dermed situasjonen ellers i vitenskapssamfunnet og i samfunnet.


Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer, og i tillegg foreslås også en ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Innad på FHI er det ulike oppfatninger om hvilke hensyn myndighetene bør vektlegge sterkest. Meningsforskjellene på FHI reflekterer dermed situasjonen ellers i vitenskapssamfunnet og i samfunnet for øvrig.

Full høringsuttalelse: