Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet støtter forslagene om å få en mer kontrollert innføring av de nye legemidlene, å innføre krav til spesialist som behandler og krav om kostnadseffektivitet. Ved forslaget om begrensninger i hvem som kan gis individuell stønad redegjøres bekymringer.Lovtekniske aspekter kommenteres ikke.


I gjennomgangen av høringsnotatet har vi konsentrert oss om konsekvenser for smittevernet, med spesielt vekt på tidligere eller nåværende rusmisbrukere som pasientgruppe.

Folkehelseinstituttet gir i det vedlagte dokumentet kommentarer til høringsnotatets 5 endringsforslag.