Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Høringsuttalelse: Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet (FHI) støtter forslaget til forskrift og de kravene til informasjonssikkerhet som er lagt fram. FHI mener det er viktig å legge til rette for utveksling av helseopplysninger mellom virksomheter på veien mot å realisere målbilde i Stortingsmelding Nr. 9; Én innbygger -én journal.


Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet en ny forskrift som regulerer helsepersonells tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter i helsetjenesten.

I den vedlagte høringsuttalelsen gis kommentarer til forslaget som kan påvirke Folkehelseinstituttets arbeid.